Најбољи студенти у претходној школској години

             

Прослава 62 године рада Машинског факултета у Нишу је била прилика да се награде наши најбољи студенти у претходној школској години. Награде су додељене најбољим студентима по годинама студија на оба студисјка програма као и најбоље дипломирани студенти на свим програмима основних и мастер студија. Награђени студенти су:

Лука Мариновић, најбољи студент треће године основних академских студија студијског програма Машинско инжењерство у школској 2021/2022. години (просечна оцена 10,00),

Младен Пешић, најбољи студент треће године основних академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент у школској 2021/2022. години (просечна оцена 9,70),

 

2 3
15 14 2

 

Александра Величковић, најбољи студент друге године основних академских студија студијског програма Машинско инжењерство у школској 2021/2022. години (просечна оцена 9,62),

Тијана Коцић, најбољи студент друге године основних академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент у школској 2021/2022. години (просечна оцена 10,00),

Анђела Павловић, најбољи студент прве године основних академских студија студијског програма Машинско инжењерство у школској 2021/2022. години (просечна оцена 9,82),

Мирослав Гогов, најбољи студент прве године основних академских студија студијског програма Машинско инжењерство у школској 2021/2022. години (просечна оцена 9,82),

 

2 3
15 14 2

 

Милица Младеновић, најбољи студент прве године основних академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент у школској 2021/2022. години (просечна оцена 9,90),

Владан Јовановић, најбољи дипломирани студент мастер академских студија студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника у школској 2021/2022. години (просечна оцена 8,92),

Јована Денић, најбољи дипломирани студент мастер академских студија студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика у школској 2021/2022. години (просечна оцена 8,35),

 

2 3
15 14 2

 

Тамара Јанковић, најбољи дипломирани студент мастер академских студија студијског програма Производно-информационе технологије у школској 2021/2022. години (просечна оцена 9,91),

Анђела Јовић, најбољи дипломирани студент мастер академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент у школској 2021/2022. години (просечна оцена 9,31 на модулу Индустријски менаџмент),

Владимир Стефановић, најбољи дипломирани студент основних академских студија студијског програма Машинско инжењерство у школској 2021/2022. години (просечна оцена 9,98),

Јана Стајић, најбољи дипломирани студент основних академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент у школској 2021/2022. години (просечна оцена 10,00).