Механизми у мехатроници

Основне информације

Код предмета 7451
Шифра предмета MM.2.2-И 3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Стицање нових знања из области кинематске и динамичке анализе механизама и мехатроничких склопова којима се реализује кретање у мехатроничким уређајима.

Исход предмета Оспoсoбљaвaњe за замену функције механизама одговарајућим мехатроничким склоповима.
Број часова наставе 45 предавања, 30практична настава

 

pdfКњига предмета - Механизми у мехатроници118.86 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Norton L. N.

Design of Machinery – An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and

Machines

McGraw-Hill, New York, 2001.
Павловић Н. Д. Теорија тачности механизама Машински факултет Ниш, 2004.
Nagchaudhuri A. Mechatronic redesign of slider crank mechanism

Proceedings of IMECE2002 ASME

International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Louisiana, IMECE2002-32482

  MSC.visualNastran: tutorial guide Santa Ana, Calif., MSC. Software Corp., 2002.


Наставни материјали