Менаџмент иновацијама и развојем производа - модул М5

Код Шифра Назив предмета Семeстар Статус ЕСПБ
           
2766 М.1.3-ИМ.ИРП-1-1 Алати и технологије у развоју производа 1 О 7
2751 М.1.2-ОМ.ИРП-2 Интегрални развој производа 1 О 6
           
2755 М.1.3-ИМ.ИРП-1-2 Фактори успеха у развоју производа 1 ИБ 7
2767 М.1.1-ОМ.ИРП-1 Међународни пројектни менаџмент   ИБ 6
2756 М.1.3-ИМ.ИРП-1-3 Методе развоја производа 1 ИБ 7
2757 М.1.3-ИМ.ИРП-1-4 Заштита интелектуалне својине 1 ИБ 7
           
2708 М.1.5-СП.-1 Стручна пракса М 2 О 4
2752 М.2.1-ОМ.ИРП-3 Иновациони менаџмент 2 ИБ 6
2753 М.2.2-ОМ.ИРП-4 Пословна економија 2 ИБ 6
           
2758 М.2.3-ИМ.ИРП-3-1 Основи валидације развоја производа 2 ИБ 6
2759 М.2.3-ИМ.ИРП-3-2 Управљање људским ресурсима у предизетничком окружењу 2 ИБ 6
           
2702 M.2.4-3P-1 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О 6
   
           
2702 М.2.4-ЗР Завршни (мастер) рад 2 ИБ 12