Дигитална обрада слике у мехатроници

Основне информације

Код предмета 7421
Шифра предмета MM.1.4-И.2.-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Коришћење и овладавање основним техникама дигиталне обраде слике.

Управљање мехатроничким процесима.

Исход предмета Овладавање програмским средствима за надгледање и управљање процесима.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Дигитална обрада слике у мехатроници107.75 KB


Литература

Аутор Назив Издање
  Image Recognition and Classification Algorithms, Systems, and Applications

edited byBahram Javidi, 2002

Marcel Decker, Inc.

Bernd Jahne Digital Image Processing Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002.


Наставни материјали