Индустријски дизајн ИБ4

Основне информације

Код предмета 7361
Шифра предмета MK.2.3-И.4.1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Основни циљ предмета је постизање неопходних вештина и знања из области дизајна, као и развојкреативних способности студената. Овладавање методологијама и принципима дизајнирањапроизвода са становишта функционалности и естетских захтева.
Исход предмета Студент који положи овај предмет стиче способност креативногусклађивања чинилаца од идеје доновог решења у оквиру развоја производа са становишта естетског обликовања. Студент ће бити обучен даради на дизајнирању производа уз коришћење актуелних рачунарских алата.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

Литература

Аутор Назив Издање
Кузмановић С. Индустријски дизајн Факултет техничких наука у Новом Саду, 2008.
Кузмановић С. Конструисање, обликовање и дизајн, II део

Факултет техничких наука у Новом Саду,

2005.

Огњановић М. Развој и дизајн машина Машински факултет, Београд, 2007.


Наставни материјали