Konkurs ERASMUS+ programa Univerziteta u Nišu za stipendiranje mobilnosti nastavnika i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Haenu (Španija)

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za stipendiranje mobilnosti nastavnika i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Haenu (Španija)
Konkurs je otvoren do 5. juna 2019. godine.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalje konkursa mozete naci na sajtu univerziteta:Konkurs Univerziteta u Haenu

4.Obavestenje_Konkurs_Erasmus_Haenu_Španija.pdf