Трећа година студијског програма Инжењерски менаџмент

Трећа година студијског програма Инжењерски менаџмент

Настава у јесењем семестру школске 2022/23.године за студенте основних академских студија почиње 17. октобра 2022.године.

 pdfRas_OAS_IM_III_god_V_sem.pdf