МАС ИМ I година други семестар - Менаџмент иновацијама и развојем производа

MAS_IM_I_god_II_sem_MIRP.pdf