ОАС МИ трећа година - Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

Настава у јесењем семестру школске 2022/23.год. за све студенте треће године основних академских студија почиње 17. октобра 2022. године.

pdfRas_OAS_MI_III_god_V_sem_STIL.pdf