Техничка решења

Назив техничког решења

Аутори техничког решења

Систем за за пречишћавање воде применом UV-C зрачења и соларне енергије

Војислав Милтеновић, Милан Банић, Александар Милтеновић, Властимир Николић, Јелена Милисављевић

Систем за за пречишћавање воде на бази Вентуријеве цеви

Војислав Милтеновић, Милан Банић, Миодраг Велимировић, Александар Милтеновић, Милош Милованчевић

Вибро-дијагностички уређај заснован на PIC микроконтролеру

Милош Милованчевић, Властимир Николић,

Војислав Милтеновић, Александар Милтеновић, Милан Банић

Гумено-метални елементи примарног огибљења електричних локомотива

Душан Стаменковић, Милош Милошевић, Слободан Јовановић, Mилан Банић,   Мирослав Мијајловић

Испитни сто за мерење крутости гумено-металних елемената

примарног огибљења у три правца

Душан Стаменковић, Милош Милошевић, Слободан Јовановић, Ненад Т. Павловић, Горан Раденковић

Мерно-аквизициони систем за анализу динамичких

карактеристика железничких возила

Душан Стаменковић, Милош Милошевић, Слободан Јовановић, Ненад Т. Павловић, Драгослав Радоичић

Ново решење механизма за подешавање положаја ногу

пацијента на болничком кревету

Ненад Д. Павловић, Милош Милошевић, Слободан Јовановић, Драган Јовановић,    Ненад T. Павловић

Вођење покретне платформе са 3 степена слободе кретања

реализовано паралелним актуаторима

Ненад Д. Павловић, Томислав Петровић, Милош Милошевић, Слободан Јовановић, Драган Јовановић

Систем даљинског управљања и надзора сложеног система

водоснадбевања града са бежичним комуникацијама и

интелигентом сензориком

Властимир Николић, ЖаркоЋојбашић, Иван Ђирић,

Александар Милојковић

Интеграција даљинског управљања надзора система

водоснадбевања и система за третман отпадних вода са

применом вештачке интелигенције код одлучивања

Властимир Николић, ЖаркоЋојбашић, Иван Ћирић,

Владислав Благојевић

Давач волумена отпада у возилу

Миомир Јовановић, Милорад Арсић, Предраг Милић

Софтверски пакет за мониторинг возила за сакупљање отпада

Миомир Јовановић, Предраг Милић, Горан Петровић

Информациони систем за квантификовање емисије гасова са ефектом стаклене баште из расутих извора у насељеним местима Републике Србије

Гордана Стефановић, Мирко Стојиљковић, Горан Вучковић, Марко Игњатовић, Младен Томић

НИБИС – НИшки Библиотечки Информациони Систем

Мирослав Трајановић, Драган Мишић, Милош Симоновић, Милан Здравковић

Апликација за планирање ортопедских операција

Мирослав Трајановић, Миодраг Манић, Никола Витковић, Јелена Миловановић, Никола Коруновић

Метод идентификације референтних геометијских ентитета у поступку реверзног моделирања хумане бутне кости

Мирослав Трајановић, Милош Стојковић, Јелена Миловановић,

Никола Витковић

Кастомизовани имплантат стернума

Ненад Грујовић, Слободан Милисављевић, Мирослав Трајановић,  Владимир Миливојевић, Милош Стојковић, Јелена Миловановић,  Никола Витковић,  Драган Главоњић

Предикција технолошких параметара процеса резања

плазмом применом метода вештачке интелигенције

Драгољуб Лазаревић, Велибор Маринковић, Бојан Ранчић, Предраг Јанковић, Анђела Лазаревић

Експертни систем за аутоматизовано пројектовање

технолошког процеса резања плазмом

Драгољуб Лазаревић, Анђела Лазаревић, Велибор Маринковић, Миодраг Манић, Бојан Ранчић, Предраг Јанковић

Вишенаменски систем за управљање садржајем - SITEGENIUS

Милан Здравковић, Мирослав Трајановић

Технологија наваривања канала скретничких срца

трамвајских шина у Београду

Драган Милчић, Драган Митић, Зоран Петковић

 

Електровентилатор MH-150 KL намењен за расхлађивање

расхладне течности код СУС мотора

Драган Милчић, Бранислав Поповић, Драгољуб Живковић,  Николић Небојша

Турбинско-пумпни агрегат

Божидар Богдановић, Јасмина Богдановић-Јовановић, Живојин Стаменковић, Живан Спасић

Експериментално постројење за испитивање карактеристика

струјања при опструјавању тела

Зоран Боричић, Живојин Стаменковић, Јасмина Богдановић-Јовановић, Александар Боричић

Нова метода испитивања клипно-аксијалних пумпи и

хидромотора са превлакама на цилиндарском блоку и

разводној плочи израђеним плазма спреј поступком

Драгиша Никодијевић, Драгица Миленковић, Живојин Стаменковић, Драган Живковић, Милош Јовановић

Цевовод гравитационог довода воде без прекидних комора од

изворишта до фабрике за флаширање воде

Божидар Богдановић, Градимир Илић, Јасмина Богдановић-Јовановић, Живан Спасић

Конструктивно унапређење спороходог радног кола

центрифугалне пумпе у циљу проширења области рада

и побољшања кавитационих карактеристика

Драгиша Никодијевић, Драгица Миленковић, Живојин Стаменковић, Јасмина Богдановић-Јовановић, Саша Милановић, Александар Боричић

Одбојник са гумено-металним опружним елементима

Душан Стаменковић, Милош Милошевић, Слободан Јовановић, Мирослав Мијајловић, Срђан Младеновић

Вучна опрема са гумено-металним опружним елементима

Душан Стаменковић, Милош Милошевић, Ненад Т. Павловић, Драган Милчић,         Mилан Банић

A new shell type of finite element for piezoelectric active composite structures

Драган Маринковић

Сложени параболични концентратор CPC-2V

Велимир Стефановић, Драгољуб Живковић,

Бобан Николић

Лабораторијско постројење за испитивање пролаза топлоте у грађевинским конструкцијама зграда

 

Велимир Стефановић, Драгољуб Живковић

INTPCKG – софтверски систем за праћење динамике термичког понашања грађевинских објеката

Велимир Стефановић, Драган Стевановић, Миомир Станковић, Сузана Савић, Горан Јанаћковић

INTTUBE – софтверски систем за симулацију динамичког

понашања и управљања топлификационих система

Велимир Стефановић, Драган Стевановић, Миомир Станковић, Сузана Савић, Зоран Јовановић, Горан Јанаћковић

Лабораторијско постројење за испитивање пријемника

сунчеве енергије

Велимир Стефановић, Драгољуб Живковић

Лабораторијско постројење за испитивање влажних

расхладних торњева

Велимир Стефановић, Драгољуб Живковић, Мирјана Лаковић, Слободан Лаковић

Лабораторијско постројење за испитивање

експлоатационих карактеристика апсорпционих топлотних

пумпи

Велимир Стефановић, Драгољуб Живковић,

Саша Павловић, Марко Манчић

Неуро - фази систем за одређивање температуре струготине

при машинској обради стругањем

Миодраг Манић, Дејан Таникић, Горан Раденковић, Мирослав Трајановић, Милош Стојковић, Машински факултет у Нишу

ТЕПОСТ - систем за пројектовање тeхнолошких поступака

израде производа и услуга

Миодраг Манић, Драган Мишић, Милош Стојковић,

Милан Трифуновић, Никола Витковић

Анализа контактних напона и симулација процеса сабијања

за случај раванског деформационог стања

Саша Ранђеловић, Срђан Младеновић

Давач брзине ротације

Миодраг Арсић, Миомир Јовановић

Лабораторијско постројење за мерење потрошње

ваздуха под притиском на различитим пнеуматским

извршним елементима

Миодраг Стојиљковић, Драган Шешлија, Владислав Благојевић,  Бобан Веселић

Моделирање и симулација ефекта ојачавања метала у

процесима пластичног деформисања

Саша Ранђеловић, Срђан Младеновић

Модификовани поступак прорачуна пресованих склопова

применом хибридних система закључивања

Бобан Анђелковић, Јелена Стефановић Мариновић, Биљана Ђорђевић

Софтвер за избор оптималних параметара зупчастих парова планетарних преносника

Јелена Стефановић-Мариновић, Бобан Анђелковић, Марко Петковић

FEM-formulation for real-time computation of large deformations

Драган Маринковић

Софтверски пакет за аквизицију података о пројектима

студената

Војислав Стоиљковић, Пеђа Милосављевић, Срђан Младеновић

Софтверски пакет за проверу знања студената

Војислав Стоиљковић, Пеђа Милосављевић,

Срђан Младеновић

Експериментална инсталација за испитивање размењивача

топлоте ваздух – ваздух

Бранислав Стојановић, Младен Стојиљковић, Јелена Јаневски,  Марко Игњатовић

Плочасти рекуператор топлоте ваздух – ваздух

Бранислав Стојановић, Младен Стојиљковић, Јелена Јаневски,  Марко Игњатовић

 

Неуро-фази класификатор објеката код роботске визије сложеног рехабилитационог роботског система FRIEND

Жарко Ћојбашић, Властимир Николић, Иван Ћирић,

Иван Павловић

Радно место за експериментална истраживања поступка заваривања трењем са мешањем

Мирослав Мијајловић, Драган Милчић, Слободан Јовановић, Драган Јовановић

Комбиновани варијаторски преносник за пренос снаге код

ветрогенератора

Војислав Милтеновић, Миодраг Велимировић, Јелена

Стефановић-Мариновић, Милан Банић, Александар Милтеновић, Синиша Кузмановић, Бобан Анђелковић, Дарко Митић, Милан Радић, Никола Данковић

АsmWeb – софтвер за моделирање и интерпретацију знања

Милош Стојковић, Драган Мишић, Милан Трифуновић, Никола Витковић, Миодраг Манић

Систем за промену нападног угла лопатица ветрогенератора

Ненад Д. Павловић, Ненад Т. Павловић, Милош Милошевић, Слободан Јовановић, Драган Јовановић, Вукашин Павловић, Милан Павловић

Нископритисни аксијални реверзибилни вентилатор са правим профилима лопатица

Божидар Богдановић, Живан Спасић, Драгица Миленковић,  Јасмина Богдановић-Јовановић

Хидраулични обликујући трн за ротационо сужавање

Драгољуб Лазаревић

Софтверски пакет за оптималну синтезу погонских механизама манипулатора хидрауличких багера

Драгослав Јаношевић, Весна Николић Јовановић, Предраг Милић, Никола Петровић, Јован Павловић

FEMO NECK - метода дигиталне реконструкције геометрије спољашње обвојнице врата бутне кости коришћењем кориснички дефинисаних геометријских елемената

Мирослав Трајановић, Миодраг Манић, Стојанка Арсић, Милош Стојковић, Никола Коруновић, Јелена Миловановић, Марко Веселиновић, Далибор Стевановић.

Испитни сто за испитивање преносника ветрогенератора базираног на CVT

Александар Милтеновић, Милан Банић, Миодраг Велимировић, Слободан Јовановић, Милош Милованчевић, Милан Рацков, Зоран Ицић, Станко Станков, Миодраг Спасић

Дефинисање 3D модела недостајућих делова костију на основу 3D модела костију и остеофиксационог материјала употребом MAF методе

Мирослав Трајановић, Никола Витковић, Марко Веселиновић,  Јелена Миловановић, Никола Коруновић, Драган Мишић, Милан Трифуновић

Хибридно управљање ветро турбинама нове генерације базирано на фази логици, генетским алгоритмима и ортогоналним полиномима

Властимир Николић, Драган Антић, Жарко Ћојбашић, Зоран Јовановић, Иван Ћирић, Саша Николић, Станиша Перић,Ма рко Милојковић

Интелигентно управљање мобилном роботском платформом засновано на роботској визији и препознавању објеката

Властимир Николић, Жарко Ћојбашић, Иван Ћирић, Миша Томић, Емина Петровић, Андрија Милојевић

Систем за мерење димензија покретних објеката заснован на машинској визији

Аца Мицић, Биљана Ђорђевић

Метод конструисања параметарског 3D модела унутрашњег динамичког фиксатора тибије по Митковићу типа TPL

Никола Витковић, Милан Митковић, Милорад Митковић, Миодраг Мани ,Мирослав Трајановић, Далибор Стевановић, Марко Веселиновић, Јелена Миловановић

Нископритисни аксијални реверзибилни вентилатор са лопатицама које имају двоструку кривину скелетнице профила        

 

Живан Спасић, Божидар Богдановић, Драгица Миленковић, Саша Милановић, Живојин Стаменковић

Нископритисни аксијални реверзибилни вентилатор пројектован са различитим јединичним радовима елементарних ступњева     

 

Живан Спасић, Божидар Богдановић, Драгица Миленковић,  Јасмина Богдановић-Јовановић

 

Калкулатор за предикцију технолошких параметара процеса резања плазмом

Анђела Лазаревић, Драгољуб Лазаревић, Предраг Јанковић,  Мирослав Радовановић

Софтвер за изогеометријску структурну анализу

Предраг Милић, Драган Маринковић, Горан Петровић, Драгослав Јаношевић

Софтверски пакет за оптималну синтезу погонских механизама манипулатора утоваривача

Драгослав Јаношевић, Јован Павловић, Весна Јовановић, Предраг Милић, Никола Петровић, Саша Марковић

Технолошки процесор за предвиђање геометрије реза при сечењу воденим млазом са додатком абразива

 

Предраг Јанковић, Мирослав Радовановић, Драгољуб Лазаревић,  Владислав Благојевић,Милош Мадић, Богдан Недић, Јелена Баралић

Анатомски обликован решеткасти скафолд ASSLATIS

Милош Стојковић, Јелена Миловановић, Никола Коруновић,  Мирослав Трајановић, Миодраг Манић, Стево Најман, Никола Витковић       

Софтвер за испитивање/контролисање моторних возила са погоном на течни нафтни гас

Предраг Милић, Бобан Николић, Милош Милошевић, Саша Милановић, Горан Петровић, Данијел Марковић, Војислав Томић, . Никола Петровић

Ново решење механизма за постепено истискивање продуката крви из трансфузионих кеса код уређаја за сепарацију крви 

Милош Милошевић, Миша Томић, Вукашин Павловић, Милан Павловић, Андрија Милојевић, Горан Ђорђевић

Систем за мерење транспортног (извозног) капацитета јамског копа Рудника бакра у Бору (РББ)                      

Миомир Јовановић, Миодраг Арсић

Систем за пресовање дрвног отпада пелетирањем

Војислав Милтеновић, Миодраг Велимировић, Милан Банић, Драган Темељковски, Александар Милтеновић, Мирослав Мијајловић

Индустријски уређај за контролу кинематике рударских извозних машина                                                                                                           

 

Миодраг Арсић, Миомир Јовановић, Горан Радоичић, Данијел Марковић, Војислав Томић

Методе за експериментално одређивање отпора копања хидрауличких багера

Драгослав Јаношевић, Весна Николић Јовановић, Предраг Јанковић, Предраг Милић, Јован Павловић

Ново решење механизма за позиционирање платформи код уређаја за филтрирање крви

Милош Милошевић, Вукашин Павловић, Миша Томић, Милан Павловић, Андрија Милојевић, Горан Ђорђевић