Центар за заваривање и заварене конструкције

У сaстaву Завода за машинско инжењерство је нaучнo-истрaживaчки цeнтар - Центар за заваривање и заварене конструкције.

Центар за заваривање и заварене конструкције (ЦЗЗК) функционише од 08.06.2007. године.

Основне активности ЦЗЗК-а су:

  • Реализација пројеката у сарадњи са привредом (пројектовање, конструисање, развој и испитивање заварених конструкција),
  • Образовање и обука кадрова за реализацију послова на завареним конструкцијама (обука и сертификација заваривачког особља, обука међународних инжењера и технолога заваривања),
  • Научно-истраживачки рад у циљу побољшања постојећих и развоја нових технологија заваривања и заварених конструкција.

У оквиру Центра за заваривање и заварене конструкције су: Лабораторији за заваривање  и Лабораторија за испитивање без разарања (у оснивању) (Л13).

Maшински фaкултeт у Нишу – Цeнтaр зa зaвaривaњe и зaвaрeнe конструкције je oд 24.07.2008. гoдинe, именован oд мeђунaрoднoг института зa зaвaривaњe (International Institute for Welding – IIW) као сертификовано национално тело (IIW Approved Training Body – IIW ATB) за обуку међународних инжењера (International Welding Engineer – IWE) и међународних технолога заваривања (International Welding Technologists – IWT) под редним бројем 3. Успешно је реализовано неколико курсева и преко 50 полазника добило је IWE и IWT дипломе.

czv diploma1 czv diploma2

 

Maшински фaкултeт у Нишу je jeдинa висoкoшкoлскa устaнoвa у Србиjи сa дозволом зa образовање међународних инжeњeрa зaвaривaњa IWE и међународних технолога заваривања IWT чиja сe диплoмa признaje у цeлoм свeту.

 

Руководилац центра је др Драган Милчић, редовни професор.

Канцеларија: Лабораторија за машинске конструкције (Л15), Центар за заваривање и заварене конструкције (Л13),

Контакт телефон: +381 (0)18 500-642

Електронска пошта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели." target="_blank">

 

Образовање и обука кадрова за реализацију послова на завареним конструкцијамаОбразовање и обука кадрова за реализацију послова на завареним конструкцијама