Одлука - приступна вежбања

Приступна вежбања "Механизми простирања топлоте. Пролаз топлоте. Пример термодинамичког прорачуна површине за размену топлоте":

  • др Марко Манчић,
  • др Саша Павловић.

pdfOdluka_612-467-3-2019_15-11-19.pdf