Пословник о раду Наставно-научног и Изборног већа Машинског факултета у Нишу. Објављен: 1.10.2018. године. Ступио на снагу 9.10.2018. године

pdfPoslovnik_o_radu_NNV_i_IV_27092018.pdf664.84 KB