Добровољно пензијско осигурање запослених (2018)

Добровољно пензијско осигурање запослених - Обавештење о закљученом уговору (06.03.2018. у 11.34)

pdfPenzOsigObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf286.25 KB

Добровољно пензијско осигурање запослених - Одлука о додели (01.03.2018. у 10.31)

pdfpenzOsOdlukaDodela.pdf1.87 MB

Добровољно пензијско осигурање запослених - Конкурсна документација (19.02.2018. у 10.36)

pdfPenzOsiguranje_-konkursna_1.pdf542.66 KB

Добровољно пензијско осигурање запослених - Позив за подношење понуде (19.02.2018. у 10.36)

pdfPenzOsiguranje_-_PozivZaPodnosenjePonude.pdf379.88 KB