Потписан споразум о сарадњи са компанијом LEONI Wiring Systems Southeast Д.О.О. Прокупље

Машински факултет у Нишу и компанија LEONI Wiring Systems Southeast д.о.о. Прокупљепотписали суспоразум о сарадњи, који ће знатно унапредити квалитет наставе на Факултету.

leoni1 leoni2 leoni3

На основу овог споразума, студенти Машинског факултета у Нишу имају могућност да обављају стручну праксу, као део обавезне наставе, и реализују завршне радове (дипломске и мастер радове) у оквиру студијских програма које похађају на Факултету, у компанији LEONI Wiring Systems Southeast д.о.о. Прокупље. Студенти ће имати прилику да се у дану отворених врата детаљније упознају са делатностима Компаније, као и могућностима стипендирања и запослења у Компанији.

          Такође, овим споразумом је омогућена организација предавања и радионица студентима Факултета из актуелних тема делатности компаније LEONI Wiring Systems Southeast д.о.о. Прокупље, које би реализовали стручњаци Компаније уз подршку наставника и сарадника Факултета.