Прослава Дана Машинског факултета

Amfiteatar1Прослави педесет и седме годишњице постојања и рада Факултета присуствовало је више од 270 радника Факултета, студената и гостију из земље и иностранства.

На свечаној академији, одржаној у петак, 15. децембра 2017. године,  уручен је већи број награда институцијама, појединцима и радницима Факултета, који су значајно допринели развоју и напретку Факултета у протеклом периоду, као и најбољим студентима Факултета.

Повељу Машинског факултета у Нишу добили су: проф. др Лубомир Димитров, проректор Техничког Универзитета у Софији, и др Драгољуб Ђорђевић, ред. проф. Факултета.

Плакету Машинског факултета у Нишу добио је др Никола Витковић, доц. Факултета.

Захвалницу Машинског факултета у Нишу добили су: др Мирко Стојиљковић, доц., др Јасмина Богдановић-Јовановић, доц., Милош Коцић, асист., Мирјана Крстић, референт обрачуна зарада и благајне, и Душанка Николић, секретар у деканату Факултета.

Захвалнице Машинског факултета у Нишу додељене су и фирмама, предузећима и компанијама које су обезбедиле награде за најбоље студенте Факултета: Bengazi – GameBox Ниш, Тристрел доо Ниш, Johnson Electric доо Ниш, Рагуза доо Ниш, Лагертон доо Ниш и Дунав осигурање.

Похвалнице и лаптоп рачунаре као најбољи дипломирани студенти мастер академских студија школске 2016/2017. године добили су: Драгиша Велковић, Бојан Бојић, Душан Ћирић, Владимир Митровић, Јелена Михајловић и Ана Китић.

Похвалнице и новчане награде као најбољи дипломирани студенти основних академских студија школске 2016/2017. године добили су: Дуња Милић и Милица Миленковић.

Похвалнице и пригодне новчане награде добили су најбољи студенти по годинама студија школске 2016/2017. године: Душан Стојиљковић, Јовица Стојановић, Дамјан Рангелов, Милена Вељковић, Тамара Јанковић и Коста Павловић. Такође, похвалницу и лаптоп рачунар за помоћ у организацији машинијада и студентски живот на Факултету добио је Студентски парламент Факултета.

Похвалнице и награде за освојена прва места у знању на 57. Машинијади одржаној у Будви ове године добили су: Дуња Милић и Александар Павковић, за освојено прво место на Машинијади 2017. године из предмета Математика 2, Маша Милошевић и Марина Петровић, за освојено прво место на Машинијади 2017. године у женском стоном тенису, Ђорђе Ђорђевић и Никола Ђорић, за освојено прво место на Машинијади 2017. године у мушком стоном тенису, и екипа мушке одбојке за освојено прво место на Машинијади 2017. године. Похвалнице и награде су уручене студентима на свечаној седници Наставно-научног већа и ненаставног особља, која је одржана у среду, 13. децембра.

По четврти пут у историји Факултета, на свечаној седници Наставно-научног већа и ненаставног особља додељене су златнедипломегенерацијистудената,којаједипломирала наМашинскомфакултетууНишупре 50 година, календарске 1967.године. Златну диплому добили су: Алексић Никола, Аничић Стојан, Вајс Славољуб, Ристић Томислав и проф. др Катица (Стевановић) Хедрих.

На свечаној седници Наставно-научног већа и ненаставног особља уручене су и јубиларне награде радницима Факултета који су провели једну или више деценија радећи на Факултету и значајно допринели стеченом угледу Факултета. Јубиларне награде добили су: доц. др Милош Стојковић, доц. др Горан Вучковић, Саша Здравковић, асист. Драган С. Јовановић, асист. Марко Игњатовић, Љиљана Живковић и Бобан Тодоровић.

Фотографије са свечане седнице Наставно-научног већа и ненаставног особља, свечане академије и свечаног ручка који је потом уследио у ресторану "CrystalLight" можете преузети овде.