Панел "Индустрија 4.0 – изазов и шанса за економски развој Југоисточне Србије" одржан на Машинском факултету у Нишу

panel1У четвртак, 14. децембра 2017. године на Машинском факултету у Нишу одржан је панел под називом "Индустрија 4.0 – изазов и шанса за економски развој Југоисточне Србије поводом прославе Дана Факултета.

Учесници панела били су:

 • проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета у Београду,
 • проф. др Миле Савковић, декан Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву,
 • проф. др Дарко Кнежевић, декан Машинског факултета у Бања Луци,
 • проф. др Ранко Антуновић, декан Машинског факултета у Источном Сарајеву,
 • проф. др Властимир Николић, проректор за наставу Универзитета у Нишу,
 • проф. др Љубиша Николић, декан Технолошког факултета у Лесковцу,
 • проф. др Драган Ђурђановић, Универзитет у Остину (САД),
 • Саша Младеновић , директор компаније JohnsonElectric,
 • Милош Манић, помоћник  директора LEONIWiringSystemsSoutheastd... – Пословна једница Прокупље,
 • Александар Милићевић, директор Регионалне привредне комора Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа,
 • пуковник Небојша Ђорђевић, Команда Копнене војске Србије,
 • потпуковник Бранко Медан, Управа за одбрамбене технологије Министарства одбране.

Модератор панела био је проф. др Ненад Т. Павловић, декан Машинског факултета у Нишу.

Уводна излагања на панелу имали су проф. др Љиљана Радовић, продекан за научно-истраживачки рад Машинског факултета у Нишу, на тему индустријских револуција некада и сада и њиховом значају на развој друштва, као и проф. др Предраг Јанковић, продекан за сарадњу са привредом Машинског факултета у Нишу, на тему могућности сарадње Завода за машинско инжењерство Машинског факултета у Нишу са привредним субјектима у Југоисточној Србији.

Панелу су приствовали и студенти и наставници Машинског факултета у Нишу, наставници и сарадници машинских факултета у Београду, Бања Луци и Источном Сарајеву, као и представници Војно-техничког института у Београду.

После двочасовне исцрпне дискусије закључено је да су машински факултети у Србији и Републици Српској спремни да, у складу са захтевима четврте индустријске револуције, односно дигитализације индустријске производње, иновирају студијске програме који се реализују на њиховим факултетима, као и садржаје предмета у оквиру студијских програма.

Такође је важно да се на овим факултетима реализује велики број домаћих и иностраних научно-истраживачких пројеката, чији би резултат био реализација техничких решења и објављивање патената у функцији дигитализације индустријске производње.

У домену сарадње факултета и привреде потребно је повећати број уговора о пословно-техничкој сарадњи са привредним субјектима из окружења, како због повећања стручне компететности наставника и сарадника факултета, тако и због повећања сопствених прихода из којих би било могуће набавити савремену лабораторијску опрему за образовну и научно-истраживачку делатност.

Факултети очекују помоћ и од локалних самоуправа и од државе како би несметано могли да школују квалитетан инжењерски кадар који ће својим знањем и својим радом моћи да непосредно помогне даљем индустријском развоју Србије, поготово у процесу дигитализације индустријске производње.

Обзиром на степен економске неразвијености подручја Југоисточне Србије, Машински факултет у Нишу је позвао све привредне субјекте који послују у овом подручју да студентима Факултета омогуће квалитетну стручну праксу и израду завршног (дипломског / мастер) рада у својим компанијама, предузећима и фирмама, као и да стипендирају најбоље студенте Факултета. На овај начин биће широм отворена врата запошљавању дипломираних студената Факултета у привредним субјектима Југоисточне Србије и биће спречен одлив висококвалификованог инжењерског кадра у развијеније делове Србије и у иностранство. Ово је од суштинске важности не само за Машински факултет у Нишу, већ и за државу Србију, због равномерног економског развоја свих региона у њој и бољи животни стандард свих њених грађана.

Фотографије са одржаног панела "Индустрија 4.0 – изазов и шанса за економски развој Југоисточне Србије можете преузети овде.