Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
Obaveštenje o pripremnoj nastavi za polaganje prijemnog ispita iz Matematike. O upisu na MFN.
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > STUDIJE > Studije po ranijim programima > Studije po nastavnom planu i programu iz 2004. godine > Prva godina > I semestar > Mehanika I > Predavanja
Predavanja


15. Nedelja
25.01.2005
- Teziste povrsine omedjene konturom, Teziste segmenta parabole, - Teziste obrtne povrsine, Teziste omotaca konusa, - Odredjivanje tezista homogenih tela, Teziste tetraedra, - Teziste obrtnog tela, Teziste konusa, Teziste obrtnog paraboloida.
14. Nedelja
25.01.2005
- Teziste krutog tela, - Odredjivanje tezista homogenih linija, Teziste linije oblika kruznog luka, - Odredjivanje tezista homogenih ravnih povrsina, Teziste trougla, Teziste trapeza, Teziste kruznog isecka.
13. Nedelja
25.01.2005
- Uslovi ravnoteze proizvoljnog prostornog sistema sila, - Prostorni sistem paralelnih sila, - Srediste(centar)sistema paralelnih sila.
12. Nedelja
25.01.2005
- Svodjenje proizvoljnog prostornog sistema sila na torzer, - Svodjenje proizvoljnog sistema sila na rezultantu, - Svodjenje proizvoljnog prostornog sistema sila na dinamu, - Hamiltonov centar. Jednacina centralne ose.
11. Nedelja
25.01.2005
- Analiticki postupak svodjenja prostornog sistema suceljnjih sila, - Moment sile za osu - Translacija sprega sila u ravni paralelnu ravni dejstva sprega sila, - Sabiranje prostornog sistema spregova sila.
10. Nedelja
25.01.2005
Resetkasti nosaci, Neidealne veze. trenje, Reakcija realne veze.
9. Nedelja
25.01.2005
Okvirni nosaci
8. Nedelja
24.11.2004
- Grede opterecene kontinualnim opterecenjem, - Prosta greda opterecena jednako podeljenim kontinualnim opterecenjem, - Prosta greda opterecena trouglasto podeljenim kontinualnim opterecenjem, - Gerberova greda, Graficki i analiticki nacin odredjivanja reakcija veza.
7. Nedelja
24.11.2004
- Odredjivanje momenta sile za tacku pomocu veriznog poligona, - Podela punih nosaca prema nacinu i vrsti opterecenja, - Odredjivanje otpora oslonaca prostih nosaca, Prosta greda, Konzola, - Transverzalna sila (Poprecna sila), - Aksijalna sila (Uzduzna sila) i - Napadni moment ( Moment savijanja).
6. Nedelja
24.11.2004
- Dve sile cije se napadne linije seku, - Dve paralelne sile istog smera, - Dve paralelne sile suprotnih smeroma, - Spreg sila, - Razlaganje sile na dve komponente, - Proizvoljan sistem sila u ravni Poligon sila otvoren, averizni zatvoren, Poligon sila zatvoren, a verizni otvoren i Poligon sila zatvoren i verizni zatvoren.


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Otvoren konkurs za program Academic To Business (A2B)
Otvoren novi konkurs za program "Academic To Business" (A2B) u okviru Programa "Pokreni se za budućnost" pod pokroviteljstvom kompanije Filip Moris
Prezentacija o studentskoj razmeni i Univerzitetu u Belgorodu
Studenti Ana Momčilović i Bogdan Marković koji su bili na studentskoj razmeni u Belgorodu, održaće prezentaciju o Univerzitetu u Belgorodu i o svom boravku u Rusiji,
Realizacija studentske prakse u Gradskoj upravi grada Niša
Univerzitet u Nišu i Grad Niš potpisali su Protokol o saradnji na realizaciji studentske prakse u Gradskoj upravi grada Niša i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Niš
Program stipendiranja studenata – leto 2015.
Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima a u saradnji sa Obrazovnim centrom EQUILIBRIO organizuje i tokom leta 2015. Program stipendiranja studenata.
Najava predavanja holandskog skulptora Rinusa Rulofsa
U petak 15. maja 2015. god i 12,00 časova na Mašinskom fakultetu u Nišu, predavanje pod nazivom Creating new geometry održaće Rinus Rulofs, skulptor iz Holandije
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 54.205.209.95
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.