Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > STUDIJE > Studije po ranijim programima > Studije po nastavnom planu i programu iz 2004. godine > Prva godina > I semestar > Mehanika I > Predavanja
Predavanja


15. Nedelja
25.01.2005
- Teziste povrsine omedjene konturom, Teziste segmenta parabole, - Teziste obrtne povrsine, Teziste omotaca konusa, - Odredjivanje tezista homogenih tela, Teziste tetraedra, - Teziste obrtnog tela, Teziste konusa, Teziste obrtnog paraboloida.
14. Nedelja
25.01.2005
- Teziste krutog tela, - Odredjivanje tezista homogenih linija, Teziste linije oblika kruznog luka, - Odredjivanje tezista homogenih ravnih povrsina, Teziste trougla, Teziste trapeza, Teziste kruznog isecka.
13. Nedelja
25.01.2005
- Uslovi ravnoteze proizvoljnog prostornog sistema sila, - Prostorni sistem paralelnih sila, - Srediste(centar)sistema paralelnih sila.
12. Nedelja
25.01.2005
- Svodjenje proizvoljnog prostornog sistema sila na torzer, - Svodjenje proizvoljnog sistema sila na rezultantu, - Svodjenje proizvoljnog prostornog sistema sila na dinamu, - Hamiltonov centar. Jednacina centralne ose.
11. Nedelja
25.01.2005
- Analiticki postupak svodjenja prostornog sistema suceljnjih sila, - Moment sile za osu - Translacija sprega sila u ravni paralelnu ravni dejstva sprega sila, - Sabiranje prostornog sistema spregova sila.
10. Nedelja
25.01.2005
Resetkasti nosaci, Neidealne veze. trenje, Reakcija realne veze.
9. Nedelja
25.01.2005
Okvirni nosaci
8. Nedelja
24.11.2004
- Grede opterecene kontinualnim opterecenjem, - Prosta greda opterecena jednako podeljenim kontinualnim opterecenjem, - Prosta greda opterecena trouglasto podeljenim kontinualnim opterecenjem, - Gerberova greda, Graficki i analiticki nacin odredjivanja reakcija veza.
7. Nedelja
24.11.2004
- Odredjivanje momenta sile za tacku pomocu veriznog poligona, - Podela punih nosaca prema nacinu i vrsti opterecenja, - Odredjivanje otpora oslonaca prostih nosaca, Prosta greda, Konzola, - Transverzalna sila (Poprecna sila), - Aksijalna sila (Uzduzna sila) i - Napadni moment ( Moment savijanja).
6. Nedelja
24.11.2004
- Dve sile cije se napadne linije seku, - Dve paralelne sile istog smera, - Dve paralelne sile suprotnih smeroma, - Spreg sila, - Razlaganje sile na dve komponente, - Proizvoljan sistem sila u ravni Poligon sila otvoren, averizni zatvoren, Poligon sila zatvoren, a verizni otvoren i Poligon sila zatvoren i verizni zatvoren.


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 54.144.81.235
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.