Међународни пројектни менаџмент и предузетништво - модул М4

Код Шифра Назив предмета Семeстар Статус ЕСПБ
           
2740 М.1.1-ОМ.ППМ-1 Међународни пројектни менаџмент 1 О 6
2741 М.1.2-ОМ.ППМ-2 Методе и технике управљања пројектима 1 О 6
           
2744 М.1.3-ИМ.ППМ-1-1 Предузетништво базирано на технологијама 1 ИБ 7
2745 М.1.3-ИМ.ППМ-1-2 Предузетништво и креативне индустрије 1 ИБ 7
2746 М.1.3-ИМ.ППМ-1-3 Међународни маркетинг производа и услуга 1 ИБ 7
2747 М.1.3-ИМ.ППМ-1-4 Програмски пакети за управљање пројектима 1 ИБ 7
           
2707 М.1.5-СП.-1 Стручна пракса М 2 О 4
2742 М.2.1-ОМ.ППМ-3 Односи са јавношћу и корпоративно предузетништво 2 О 6
2743 М.2.2-ОМ.ППМ-4 Пословни бонтон и корпоративно предузетништво 2 О 6
           
2748 М.2.3-ИМ.ППМ-3-1 Менаџмент знања 2 ИБ 6
2749 М.2.3-ИМ.ППМ-3-2 Управљање људским ресурсима у предизетничком окружењу 2 ИБ 6
           
2764 M.2.4-3P-1 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О 6
           
2703 М.2.4-ЗР Завршни (мастер) рад 2 ИБ 6