Индустријски менаџмент - модул м2

Код Шифра Назив предмета Семeстар Статус ЕСПБ
           
2720 М.1.1-ОМ.ИНМ-1 Инжењерске методе 1 О 6
2721 М.1.2-ОМ.ИНМ-2 Технолошко и пословно предвиђање 1 О 6
           
2724 М.1.3-ИМ.ИНМ-1-1 Менаџмент производа 1 ИБ 7
2725 М.1.3-ИМ.ИНМ-1-2 Реинжењеринг 1 ИБ 7
2726 М.1.3-ИМ.ИНМ-1-3 Информациони систем предузећа 1 ИБ 7
2727 М.1.3-ИМ.ИНМ-1-4 Бенчмаркинг 1 ИБ 7
           
2705 М.1.5-СП.-1 Стручна пракса М 2 О 4
2722 М.2.1-ОМ.ИНМ-3 Управљање процесима 2 О 6
2723 М.2.2-ОМ.ИНМ-4 Lean Six Sigma организација 2 О 6
           
2728 М.2.3-ИМ.ИНМ-3-1 Менаџмент знања 2 ИБ 6
2729 М.2.3-ИМ.ИНМ-3-2 Управљање пројектима и инвестицијама 2 ИБ 6
           
2762 M.2.4-3P-1 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О 6
           
2703 М.2.4-ЗР Завршни (мастер) рад 2 ИБ 6