Менаџмент у транспорту и логистици - модул М3

Код Шифра Назив предмета Семeстар Статус ЕСПБ
           
2730 М.1.1-ОМ.ТЛМ-1 Транспортне технологије 1 О 6
2731 М.1.2-ОМ.ТЛМ-2 Транспортни токови 1 О 6
           
2734 М.1.3-ИМ.ТЛМ-1-1 Транспортне машине и системи 1 ИБ 7
2735 М.1.3-ИМ.ТЛМ-1-2 Менаџмент ланаца снабдевања 1 ИБ 7
2736 М.1.3-ИМ.ТЛМ-1-3 Системи складиштења и дистрибуције 1 ИБ 7
2737 М.1.3-ИМ.ТЛМ-1-4 Одржавање транспортних средстава 1 ИБ 7
           
2706 М.1.5-СП.-1 Стручна пракса М 2 О 4
2732 М.2.1-ОМ.ТЛМ-3 Управљање пројектима и логистичким системима 2 О 6
2733 М.2.2-ОМ.ТЛМ-4 Урбани транспорт и логистика 2 О 6
           
2738 М.2.3-ИМ.ТЛМ-3-1 Логистичке симулације 2 ИБ 6
2739 М.2.3-ИМ.ТЛМ-3-2 Логистички центри 2 ИБ 6
           
2763 M.2.4-3P-1 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О 6
           
2703 М.2.4-ЗР-2 Завршни (мастер) рад 2 ИБ 6