Енергетски менаџмент - модул М1

Код Шифра Назив предмета Семeстар Статус ЕСПБ
           
2710 М.1.1-ОM.EHM-1 Савремене енергетске технологије 1 О 6
2711 М.1.2-ОM.EHM-2 Обновљиви извори енергије 1 О 6
           
2714 М.1.3-ИM.EHM-1-1 Енергетски менаџмент у индустрији 1 ИБ 7
2715 М.1.3-ИM.EHM-1-2 Енергетски менаџмент у општинама и градовима 1 ИБ 7
2716 М.1.3-ИM.EHM-1-3 Енергетски менаџмент у зградама 1 ИБ 7
2717 М.1.3-ИM.EHM-1-4 Менаџмент у екологији 1 ИБ 7
           
2704 М.1.5-СП.-1 Стручна пракса М 2 О 4
2712 М.2.1-ОM.EHM-3 Системи за мерење, надзор и управљање 2 О 6
2713 М.2.2-ОM.EHM-4 Инжењерска економија 2 О 6
           
2718 М.2.3-ИM.EHM-3-1 Управљање пројектима и инвестицијама 2 ИБ 6
2719 М.2.3-ИM.EHM-3-2 Инжењеринг у банкарству и осигурању 2 ИБ 6
           
2761 M.2.4-3P-1 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О 6
           
2703 М.2.4-ЗР-2 Завршни (мастер) рад 2 О 6