МАС МИ I година други семестар - Мехатроника и управљање

Настава у другом семестру школске 2020-21.год. за студенте прве године мастер академских студија свих студијских програма почиње 8. марта 2021.год.

Када се настава одвија онлине то ће се обавити преко платформе Microsof Teams у оквиру тима MAS_MI_MIU_20_21


pdfМИУ