IT2 V4 Izrada zadataka - Prvi deo

IT2 Konceptualni dizajn baze podataka - Zadatak 1

Tekst zadatka

  • U Srbiji se organizuju lokalni izbori. Svaka stranka ima svoje ime i sedište (grad) i može da kandiduje nijednog ili više kandidata. Svaki kandidat ima svoje ime i prezime.
  • Na izborima glasaju građani, upisani u jedinstveni birački spisak u kojem stoje podaci o njihovim imenima i prezimenima, adresama i matičnim brojevima. Građani mogu da glasaju samo jednom, ali za tri kandidata.

Toggle menu

IT2 Konceptualni dizajn baze podataka - Zadatak 2

Tekst zadatka

  • Prodavnica prodaje modele foto-aparata različitih karakteristika, kao što su oznaka modela, cena, proizvođač, veličina zuma, težina i informacija o tome da li poseduje blic ili ne.
  • Foto-aparate prodavnici dostavljaju u određenim količinama razni distributeri - preduzeća sa svojim PIB-om, imenom, adresom i telefonom. Prodavnica može jedan model foto-aparata da naručuje od različitih distributera.
  • Prodavnica vodi evidenciju o svim kupcima foto-aparata koje prodaje fizičkim licima, odnosno, njihovom imenu, matičnom broju, telefonu, aparatima koje je kupilo i datumima kupovine.

Toggle menu

IT2 Konceptualni dizajn baze podataka - Zadatak 3

Tekst zadatka

  • Smučarski Savez Srbije organizuje takmičenja - trke. Tehnički organizatori trka su pojedinačni klubovi, pri čemu jedan klub može da organizuje više trka u toku godine.
  • Klubove opisuje ime i godina osnivanja. Svako od takmičenja karakteriše disciplina (može da bude SL, GS ili SG), mesto održavanja, datum i vreme, broj kapija i visinska razlika u metrima.
  • Na trkama se takmiče učesnici – takmičari iz klubova, predstavljeni imenom i prezimenom, godinom rođenja, kategorijom u kojoj se takmiče (kategorije mogu da budu MD1, LD1, MD2, LD2, MK1, LK1, MK2 i LK2) i rejtingom (decimalni broj).
  • Svaki takmičar na trkama ostvaruje rezultate, odnosno, vremena. U slučaju da takmičar odustane, ili promaši kapiju, umesto vremena se upisuju simboli DNS ili DSQ.

Toggle menu