IT2 V5 Izrada zadataka - Drugi deo

IT2 Konceptualni dizajn baze podataka - Zadatak 4

Tekst zadatka

 • Web sajt se bavi online licitacijom umetničkih slika. Slike preko web sajta prodaju galerije koje su vlasnici slika.
 • Svaka galerija može da se registruje na web sajtu i da ostavi podatke o svom nazivu, adresi, telefonu i email adresi. Nakon toga, može da ostavi podatke o umetničkim slikama koje prodaje, odnosno njihovim nazivima, slikarima, godinama nastajanja i tehnikama izrade.
 • Posebno se čuvaju podaci o slikarima, odnosno njihova imena i prezimena i datumi rođenja.
 • Na web sajt se registruju i korisnici (karakteriše ih username, email i ime) i mogu da ostave ponude za umetničke slike, tako što će izabrati sliku i ostaviti podatak o količini novca koje su spremni da potroše na nju.

Toggle menu

IT2 Konceptualni dizajn baze podataka - Zadatak 5

Tekst zadatka

 • Baza podataka treba da sadrži informacije o projektima. Svaki projekat karakteriše naziv, apstrakt, rukovodilac, datum početka i datum završetka.
 • Svaki projekat se sastoji od aktivnosti, koje određuju nazivi, opisi, rokovi za izvršenje i predviđena vremena trajanja u danima.
 • Na svakoj aktivnosti može da budu angažovano više izvršioca, koji su opisani imenom i prezimenom, matičnim brojem i funkcijom u preduzeću. Jedan izvršilac može da bude angažovan na različitim aktivnostima, a angažovanje se određuje brojem potrebnih radnih sati i opisom posla.
 • Jedan izvršilac može biti rukovodilac više projekata.

Toggle menu

IT2 Konceptualni dizajn baze podataka - Zadatak 6

Tekst zadatka

 • Postoji softver koji se koristi za upravljanje radom firme koja ima više apoteka. On treba da omogući sledeće funkcije:
 • Apoteku karakterišu naziv i adresa.
 • Softver vodi evidenciju o radnicima apoteka, odnosno njihovim imenima, godinama rođenja, matičnim brojevima i apotekama u kojima rade. Radnici mogu da rade samo u jednoj apoteci.
 • U svakoj apoteci se prodaju lekovi koje karakterišu naziv leka, naziv proizvođača i datum isteka trajanja. Za svaki lek se mora znati količina, koja je dostupna u svakoj apoteci.

Toggle menu