UP V2 Kreiranje BPMN modela procesa

Uputstvo za rad sa Together Workflow Editor softverom. Kreiranje BPMN modela aktivnosti jednostavnog procesa.

Snimljeno 4.5.2016 u LIPS laboratoriji

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download

XPDL file - model (aktivnosti i aktera) procesa prijave ispita

Download