UP V1 BPMN - Modeliranje poslovnih procesa

Životni vek poslovnih procesa. Prednosti korišćenja modela poslovnih procesa. Alati za upravljanje poslovnim procesima. Kako napraviti model procesa? Šta je BPMN? Šta opisuje BPMN model procesa?

Snimljeno 27.4.2016 u LIPS laboratoriji

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download