UZ V2. Primena računarske logike za reprezentaciju i rasuđivanje znanja (nepotpuno)

Logički formalizmi. Logička implikacija, doslednost i potpunost. Pravila rasuđivanja. (Iskazna logika. Predikatska logika. Univerzalna i egzistencijalna kvantifikacija. Nelogički formalizmi. Semantičke mreže - definicione, iskazne i implikacione.)

Snimljeno 6.5.2016 u LIPS laboratoriji

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download