UZ V4. Softver za kreiranje ontologija - Protege

Šta je Protege? Osnovna podešavanja. Radna površina. Kreiranje klasa i karakteristika. Pridodavanje individua klasi i kreiranje nove individue. Definisanje atributa i elemenata karakteristika. Definisanje karakteristika individua.

Snimljeno 3.6.2016 u LIPS laboratoriji

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download

Uradjeni primer (OWL datoteka)

Download