UZ V1. Semantički web i osnovne tehnologije za njegovu realizaciju

Modeliranje i upravljanje znanjem na web-u. Šta je semantički web? Na koji način se on realizuje? Šta su ontologije?

Snimljeno 6.5.2016 u LIPS laboratoriji

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download