Основне студије Машинског факултета у Нишу припадају пољу техничко-технолошких наука и научно-стручној области машинско инжењерство, а организоване су у оквиру два студијска програма:

  • Машинско инжењерствo  -  којим се стиче академски назив Дипломирани инжењер машинства (B.Sc.)
  • Инжењерски менаџмент  -  којим се стиче академски назив Дипломирани инжењер менаџмента (B.Sc.)

Стицањем фундаменталних знања, развијањем вештина и изграђивањем ставова из области машинског инжењерства, студент стиче тражене друштвене компетенције у оквиру свог будућег радног процеса. Вештине и знања која се стичу савладавањем студијских програма основних академских студија, студентима могу гарантовати наставак школовања и орјентацију ка истраживању у пољима техничко-технолошких, интердисциплинарних и мултидисциплинарних наука.