III41007 Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси

Евиденциони број и назив пројекта:

III41007 Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси

Руководилац пројекта: Ненад Филиповић

Абстракт:

Биомедицински инжењеринг је интердисциплинарна област која обухвата неколико примарних дисциплина инжењерства, информатике, биологије, хемије и медицине. Цилј овог интегралног пројекта је да примена биомедицинског инжењеринга у предклиничкој и клиничкој пракси. Пројекат је поделјен на пет подпројеката чије су теме: кардиоваскуларни системи, биомеханика, производња имплантата, развој медицинских уређаја за процес дилатације и ткивни инжењеринг.

Цилј првог подпројекта је развој лабораторије за компјутерско моделирање формирања и развоја атеросклеротичног плака код реалних пацијената као и испитивање кардиоваскуларних стентова и импланата на специфично дизајнираној опреми.

Други подпројекат се односи на биомеханичка испитивања оболјења кичменог стуба,  деформитета скелеталног система, спортску биомеханику и стоматолошка биомеханичка испитивања имплантата у вилици.

Трећи подпројекат се односи на специфични дизајн и производњу импланата за клиничке потребе.

Цилј четвртог подпројекта је да се на бази претходно постигнутих резултата и патентираних решења напредних система за дилатацију у медицини спроведе низ истраживачко-развојних активности за увођење система хидрауличне дилатације у медицинску праксу.

Оштећења хрскавице и кости (остеоартритис) су врло честа и у Србији и у развијеном свету. Деталјнија истраживања путева механотрансдукције у хондроцитима би могла допринети ефикаснијем третману оштећења хрскавице путем ткивног инжењеринга што је и тема петог подпројекта.

Кључне речи: биомедицински инжењеринг, биомеханика, реверзни инжењеринг, производња импланата, ткивни инжењеринг