Реализовани национални пројекти

ОN 144002 Проблеми теоријске и техничке механике крутих и чврстих тела. Механика материјала

ОН 144013  Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству

ОН 144023  Детерминистичка и стохастичка стабилност механичких система ОН 144024  Нумеричко решавање и анализа нелинеарних једначина

ОН 144027  Специјалне теме механике лома материјала   

ОН 149014  Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције      

ОН 149066  Савремене стратегије решавања комуналних проблема у већим градовима и областима са већом густином насељености као средство очувања животне средине       

ТР 12010  Активни семантички модел података о производу

ТР 12012  Примена рачунарски подржаних технологија у хирургији коштано-зглобног система      

ТР 14004  Истраживање и развој компактних CVT (Continious Variable Transmission) преносника за примену код ветрогенератора  

ТР 14007  Истраживање и унапређење примарног огибљења електричних локомотива за отежане услове експлоатације

ТР 14029  Развој интелигентног болничког кревета у терапији непокретних бoлeсника 

ТР 14032  Унапређење конструктивних решења спороходих радних кола центрифугалних пумпи у циљу проширења области рада и побољшања кавитационих карактеристика  

ТР 14060  Моделирање корелација параметара процеса резања плазмом методама вештачке интелигенције        

ТР 14061  Примена напредног моделирања интелигентне сензорике и актуатора, као и бежичних комуникација у даљинском управљању комплексним системима 

ТР 14068  Развој модела и технологије логистика транспорта комуналног отпада         

ТР 16033  Флексибилни технолошки и организациони модели основа перспективног развоја грађевинских привредних друштава саобраћајне инфраструктуре  

ТР 18006  Нумеричка и експериментална симулација рада система рашладне воде кондензатора у циљу повећања енергетске ефикасности термоелектрана     

ТР 18010  Истраживање струјања флуида у циљу повећања енергетске ефикасности и даљег развоја алтернативних и обновљивих извора енергије     

ТР 18012  Развој конструкција аксијалних реверзибилних вентилатора

ТР 18211  Истраживање комплементарних потенцијала за изградњу ветроелектрана у општинама Источне Србије

ТР 18233  Развој фамилије размењивача топлоте ваздух - ваздух

ТР 21040  Развој експертског система за квантификовање емисије гасова са ефектом стаклене баште и њихово редуковање из извора у насељеним местима