Студије

Машински факултет у Нишу у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научној области машинско инжењерство организује и изводи академске студије: првог степена - основне академске студије, другог степена - мастер академске студије и трећег степена - докторске академске студије.

Први степен Основне академске студије Машинско инжењерство (акред. 021) 4 године 240 ЕСПБ
Инжењерски менаџмент 4 године 240 ЕСПБ
Други степен Мастер академске студије Термотехника, термоенергетика и процесна техника (акред. 2021) 1 година 60 ЕСПБ
Мехатроника и управљање (акред. 2021) 1 година 60 ЕСПБ
Машинске конструкције, развој и инжењеринг (акред. 2021) 1 година 60 ЕСПБ
Производно-информационе технологије 1 година 60 ЕСПБ
Саобраћајно машинство, транспорт и логистика 1 година 60 ЕСПБ
Инжењерски менаџмент 1 година 60 ЕСПБ
Трећи степен Докторске академске студије Примењена механика 3 године 180 ЕСПБ
Енергетика и процесна техника
Производно-информационе технологије и менаџмент
Машинске конструкције, развој и инжењеринг
Мехатроника и управљање системима
Транспортна техника и логистика