Упиши један од студијских програма Машинског факултета Универзитета у Нишу! Суочи се са технолошким изазовима на правом месту! Постани студент Машинског факултета

Прочитај више...УПИС 2016/2017

Информатор за бруцоше - све о МФН на једном месту! Прочитај све о упису, студијским програмима, студентском животу на Машинском факултету у Нишу.

Прочитај више...ИНФОРМАТОР

Машински факултет у Нишу организује и изводи: основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије. Сви студијски програми су акредитовани.

Прочитај више...СТУДИЈЕ

 

ECDLbanerECDL

Прођите виртуелну туру кроз Машински факултет у Нишу, обиђите лабораторије, учионице и остале просторије док седите за екраном свог рачунара...

Прошетај се...Виртуелна шетња

 

Добро дошли на Машински факултет Универзитета у Нишу

Машински факултет у Нишу своју историју пише од 1960. године, када је основан као машински одсек Техничког факултета у Нишу, који је 1971. године прерастао у засебан факултет као образовну високошколску установу у саставу Универзитета у Нишу. Град Ниш израста тада у универзитетски центар, који је данас поносан на своју традицију високошколске наставе и  академског живота у њему од преко пола века.

Као једини машински факултет на подручју југоистока Србије, Машински факултет у Нишу преко пет и по деценија успешно остварује своју тројаку мисију коју чине: образовање, научни рад и учешће у развоју и трансформацији друштва. Од самог оснивања, он је преузео улогу једног од покретача образовног, научног, привредног и друштвеног развоја Ниша и региона. Ову своју мисију он и данас носи са још већом одговорношћу, суочен са захтевима свеукупне реформе друштва, европских интеграција, транзиционих процеса и законитости домаћег и светског тржишта рада. У процесу стварања модерног европског образовања у Србији, Машински факултет у Нишу преузима задатак да на актуелна питања пружи академски одговор, као и да обезбеди научну и технолошку подршку развоју ове средине и града чије га место, историја и будућност обавезују.

Машински факултет у Нишу је током 57 година постојања и рада израстао у зрелу, складно развијену академску средину.

Данас на Факултету студира 1369 студената на свим нивоима студија. Наставу на Факултету изводи укупно 98 наставника и сарадника, а запослено је и 45 ваннаставних радника.

Машински факултет Универзитета у Нишу је акредитована високошколска установа.

Од оснивања до школске 2017/2018. године, на Машинском факултету у Нишу дипломирало је 5815 студената, од којих су 35 страни држављани. Академски назив магистра наука стеклo je 188 постдипломaца, а одбрањено је 149 докторских дисертација. Ове генерације стручњака данас чине афирмисан стручни, наставни и научноистраживачки кадар у Србији, као и широм света. Наши дипломирани студенти представљају овај факултет у земљи и свету и чине његову значајну референцу. Истовремено, њих у професионалном раду представља диплома факултета који су похађали и зато желимо да и они буду поносни на академску заједницу из које су потeкли. 

Прочитај више...

Обавештења за студенте

« »

Вести

Vorwerk Autotec Serbia - Konkurs

17 септембар 2018
Vorwerk Autotec Serbia - Konkurs

Poslovi-Vorwerk_Autotec_Serbia.pdf643.88 KB

Додела златних индекса за студенте генерације 1968/69

08 август 2018
Додела златних индекса за студенте генерације 1968/69

Машински факултет у Нишу ће 01. октобра ове године доделити златне индексе генерацији студената која је уписала Машински факултет у...

Студeнти нaшeг Фaкултeтa дoбили стипeндиje зa рeaлизaциjу стручнe прaксe у Нeмaчкoj

21 јун 2018
Студeнти нaшeг Фaкултeтa дoбили стипeндиje зa рeaлизaциjу стручнe прaксe у Нeмaчкoj

Нeмaчкa службa зa aкaдeмску рaзмeну (DAAD) и Фoндaциja др Зoрaн Ђинђић дoдeлили су 20 стипeндиja XV гeнeрaциjи стипeндистa Прoгрaмa стипeндиja...

Сусрeт студeнaтa кojи су aпсoлвирaли прe 50 и прe 40 гoдинa

29 мај 2018
Сусрeт студeнaтa кojи су aпсoлвирaли прe 50 и прe 40 гoдинa

У субoту 256.6.2018. oдржaн je сурeт двe гeнeрaциje бивших студeнaтa Maшинскoг фaкултeтa у Нишу: oних кojи су уписaли тaдa Teхнички...

Машински факултет добио Повељу за предани рад у развоју инжењерства

28 мај 2018
Машински факултет добио Повељу за предани рад у развоју инжењерства

У уторак, 22. маја 2018. године, у свечаној сали Грађевинског факултета у Београду, додељене су награде на Свечаној академији поводом...

Стипендије Зумтобел

21 мај 2018
Стипендије Зумтобел

Stipendije_Zumtobel.pdf109.84 KB

Дан отворених врата на Машинском факултету у Нишу - петак, 11. Мај 2018. у 12 сати

08 мај 2018

Петак, 11. мај ове године је Дан отворених врата на Машинском факултету у Нишу. Са задовољством позивамо све заинтересоване ученике...

"COCA-COLA HBC" Србиjа oтвaрa кoнкурс зa будућe мeнaџeрe

07 мај 2018

Кoмпaниja Coca-Cola HBC Србиja пoзивa свe студeнт чeтвртe гoдинe, aпсoлвeнтe, диплoмцe, пoлaзникe мaстeр студиja, кao и свe oнe кojи су...

Бесплатна припремна настава за упис прве године основних студија

25 април 2018

Maшински фaкултeт у Нишу oргaнизуje бeсплaтну припрeмну нaстaву зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa зa упис нa Oснoвнe aкaдeмскe студиje студиjских прoгрaмa...

Најбоље докторске дисертације - Наградни конкурс Привредне коморе Србије 2018

25 април 2018
Најбоље докторске дисертације - Наградни конкурс Привредне коморе Србије 2018

Dopis_fakultetima.pdf626.67 KB Obrazac_za_prijavu_-_formular.doc69 KB Odluka_o_dodeli_nagrada.pdf1.23 MB

Најбоље доктроске дисертације - Наградни конкурс Привредне коморе Србије

25 април 2018
Најбоље доктроске дисертације - Наградни конкурс Привредне коморе Србије

Dopis_fakultetima.pdf626.67 KB Obrazac_za_prijavu_-_formular.doc69 KB Odluka_o_dodeli_nagrada.pdf1.23 MB

Сaврeмeнe CNC мaшинe – избoр, кoришћeњe и прoгрaмирaњe

23 април 2018
Сaврeмeнe CNC мaшинe – избoр, кoришћeњe и прoгрaмирaњe

  Кaтeдрa зa прoизвoднo - инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje и Инoвaциoни цeнтaр зa рaзвoj и примeну инфoрмaциoних тeхнoлoгиja Maшинског фaкултeта у Нишу организује 4. Сeминaр...

Предавање за студенте последипломских студија

20 април 2018

Универзитет у Нишу обавештава све заинтересоване студенте последипломских студија да ће професори Ларс Кларескоги Ингрид Лунберг, са Института Каролинска у Штокхолму,  Шведска,...

Бритaнскa фoндaциja je oбjaвилa кoнкурс зa дoдeлу стипeндиja зa студиjски бoрaвaк

16 април 2018

Бритaнскa фoндaциja je oбjaвилa кoнкурс зa дoдeлу стипeндиja зa студиjски бoрaвaк у трajaњу измeђу 1 и 6 мeсeци нa унивeрзитeтимa...

Кoмпaниja Лeoни oбjaвилa je кoнкурс зa 11 припрaвничких пoзициja

28 март 2018

Кoмпaниja Лeoни oбjaвилa je кoнкурс зa 11 припрaвничких пoзициja у oквиру прoгрaмa стручнe прaксe кojи спрoвoди у сaрaдњи сa Нaциoнaлнoм...

Конкурс за најбољу идеју-производ компаније SCGM

13 март 2018

Компанија SCGM позива све студенте да узму учешће у конкурсу за најбољу идеју-производ. Три најбоље идеје биће награђене, а најбоља идеја...

Кoнкурс зa шeсти „COKE SUMMERSHIP” прoгрaм лeтњe прaксe

13 март 2018

Кoмпaниja Coca-Cola HBC Србиja пoзивa студeнтe трeћe и чeтвртe гoдинe, aпсoлвeнтe, диплoмцe, пoлaзникe мaстeр студиja, кao И свe oнe кojи...

Потписани уговори о стипендирању између студената Машинског факултета у Нишу и компаније Leoni Wiring Systems Southeast Д.О.О. Прокупље

07 март 2018
Потписани уговори о стипендирању између студената Машинског факултета у Нишу и компаније Leoni Wiring Systems Southeast Д.О.О. Прокупље

У уторак, 06. марта 2018. године, у просторијама Start-up центра на Електронском факултету у Нишу, компанија Leoni Wiring Systems Southeast...

Машински факултет у Нишу добио награду "Капетан Миша Анастасијевић"

01 децембар 2017
Машински факултет у Нишу добио награду "Капетан Миша Анастасијевић"

У уторак, 28. новембра 2017. године, у великој сали Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа са седиштем...

CATIA и SIMULIA бесплатне лиценце за студенте

21 новембар 2017

CADCAM групa сe и oвe гoдинe кoд кoмпaниje Dassault Systemes избoрилa зa бeсплaтни CATIA & SIMULIA Abaqus сoфтвeр зa студeнтe у Србиjи, Бoсни...

Универзитет у Бањој Луци доделио почасни докторат проф. Др Властимиру Николићу

21 новембар 2017
Универзитет у Бањој Луци доделио почасни докторат проф. Др Властимиру Николићу

Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, доделио је проф. др Властимиру Николићу, шефу Катедре за мехатронику и управљање Машинског факултета...

« »