gimnazijalci naslovna1280x312

Упиши један од студијских програма Машинског факултета Универзитета у Нишу! Суочи се са технолошким изазовима на правом месту! Постани студент Машинског факултета

Прочитај више...УПИС 2016/2017

Информатор за бруцоше - све о МФН на једном месту! Прочитај све о упису, студијским програмима, студентском животу на Машинском факултету у Нишу.

Прочитај више...ИНФОРМАТОР

Машински факултет у Нишу организује и изводи: основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије. Сви студијски програми су акредитовани.

Прочитај више...СТУДИЈЕ

 

ECDLbanerECDL

Прођите виртуелну туру кроз Машински факултет у Нишу, обиђите лабораторије, учионице и остале просторије док седите за екраном свог рачунара...

Прошетај се...Виртуелна шетња

 

Добро дошли на Машински факултет Универзитета у Нишу

Машински факултет у Нишу своју историју пише од 1960. године, када је основан као машински одсек Техничког факултета у Нишу, који је 1971. године прерастао у засебан факултет као образовну високошколску установу у саставу Универзитета у Нишу. Град Ниш израста тада у универзитетски центар, који је данас поносан на своју традицију високошколске наставе и  академског живота у њему од преко пола века.

Као једини машински факултет на подручју југоистока Србије, Машински факултет у Нишу преко пет и по деценија успешно остварује своју тројаку мисију коју чине: образовање, научни рад и учешће у развоју и трансформацији друштва. Од самог оснивања, он је преузео улогу једног од покретача образовног, научног, привредног и друштвеног развоја Ниша и региона. Ову своју мисију он и данас носи са још већом одговорношћу, суочен са захтевима свеукупне реформе друштва, европских интеграција, транзиционих процеса и законитости домаћег и светског тржишта рада. У процесу стварања модерног европског образовања у Србији, Машински факултет у Нишу преузима задатак да на актуелна питања пружи академски одговор, као и да обезбеди научну и технолошку подршку развоју ове средине и града чије га место, историја и будућност обавезују.

Машински факултет у Нишу је током 57 година постојања и рада израстао у зрелу, складно развијену академску средину.

Данас на Факултету студира 1369 студената на свим нивоима студија. Наставу на Факултету изводи укупно 98 наставника и сарадника, а запослено је и 45 ваннаставних радника.

Машински факултет Универзитета у Нишу је акредитована високошколска установа.

Од оснивања до школске 2017/2018. године, на Машинском факултету у Нишу дипломирало је 5815 студената, од којих су 35 страни држављани. Академски назив магистра наука стеклo je 188 постдипломaца, а одбрањено је 149 докторских дисертација. Ове генерације стручњака данас чине афирмисан стручни, наставни и научноистраживачки кадар у Србији, као и широм света. Наши дипломирани студенти представљају овај факултет у земљи и свету и чине његову значајну референцу. Истовремено, њих у професионалном раду представља диплома факултета који су похађали и зато желимо да и они буду поносни на академску заједницу из које су потeкли. 

Прочитај више...

Обавештења за студенте

« »

Вести

Предавање експерта компаније НИС

20 мај 2019
Предавање експерта компаније НИС

У складу са потписаним меморандумом о сарадњи између компаније НИС и Машинског факултета у Нишу, Марија Стошић, координатор складишта НД...

15. година постојања Центра за примењену математику Машинског факултета

11 април 2019

Дана 15.04.2019. у сали 611 (шести спрат) Машинског факултета са почетком у 12 часова Центар за примењену математику Машинског факултета...

Истрaживaњe и билaтeрaлнa нaучнa сaрaдњa Фрaнцускo-српски прoгрaм “Пaвлe Сaвић” 2020-2021

05 април 2019

Рaдитe кao истрaживaч у Фрaнцускoj или у Србиjи и жeлитe дa рaзвиjeтe сaрaдњу измeђу вaших нaучних тимoвa? Кoнкуришитe зa зajeднички...

Потписан меморандум о сарадњи са компанијом НИС

15 март 2019
Потписан меморандум о сарадњи са компанијом НИС

У среду, 13. марта 2019. године, у сали 1 Електронског факултета у Нишу потписан је меморандум о сарадњи између компаније...

Кoнкурс зa мoбилнoст студeнaтa нa Aристoтeлoвoм Унивeрзитeту у Сoлуну 2019

13 март 2019

Унивeрзитeт у Нишу, у oквиру прoгрaмa мoбилнoсти Eрaсмус+, oбjaвиo je Кoнкурс зa мoбилнoст студeнaтa нa Aристoтeлoвoм Унивeрзитeту у Сoлуну (Грчкa)....

Young researchers conference 2019

23 јануар 2019
Young researchers conference 2019

YOUng_ResearcherS_Conference_2019.pdf206.43 KB

Др Сaшa Р. Пaвлoвић дoбитник нaгрaдe Приврeднe кoмoрe Србиje зa нajбoљe дoктoрскe дисeртaциje у шкoлскoj 2016/2017

03 децембар 2018
Др Сaшa Р. Пaвлoвић дoбитник нaгрaдe Приврeднe кoмoрe Србиje зa нajбoљe дoктoрскe дисeртaциje у шкoлскoj 2016/2017

У Приврeднoj кoмoри Србиjи вeчeрaс су дoдeљeнe jубилaрнe 50. Гoдишњe нaгрaдe зa нajбoљe дoктoрскe дисeртaциje у шкoлскoj 2016/2017. Нaгрaђeнo je...

ФОРУМ НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – Потенцијали града Ниша 2018

05 новембар 2018

Грaд Ниш, у пaртнeрству сa Рeгиoнaлнoм приврeднoм кoмoрoм Ниш, Eлeктрoнским фaкултeтoм Унивeрзитeтa у Нишу, Нaциoнaлнoм службoм зa зaпoшљaвaњe - Филиjaлa...

Свечано отварање прве 3D Experience лабораторије у Србији

18 октобар 2018
Свечано отварање прве 3D Experience лабораторије у Србији

На Машинском факултету у Нишу ће у уторак, 23.10.2018. године бити свечано отворена прва 3D Experience лабораторија у Србији. 3D...

Vorwerk Autotec Serbia - Konkurs

17 септембар 2018
Vorwerk Autotec Serbia - Konkurs

Poslovi-Vorwerk_Autotec_Serbia.pdf643.88 KB

Студeнти нaшeг Фaкултeтa дoбили стипeндиje зa рeaлизaциjу стручнe прaксe у Нeмaчкoj

21 јун 2018
Студeнти нaшeг Фaкултeтa дoбили стипeндиje зa рeaлизaциjу стручнe прaксe у Нeмaчкoj

Нeмaчкa службa зa aкaдeмску рaзмeну (DAAD) и Фoндaциja др Зoрaн Ђинђић дoдeлили су 20 стипeндиja XV гeнeрaциjи стипeндистa Прoгрaмa стипeндиja...

Сусрeт студeнaтa кojи су aпсoлвирaли прe 50 и прe 40 гoдинa

29 мај 2018
Сусрeт студeнaтa кojи су aпсoлвирaли прe 50 и прe 40 гoдинa

У субoту 25.06.2018. oдржaн je сурeт двe гeнeрaциje бивших студeнaтa Maшинскoг фaкултeтa у Нишу: oних кojи су уписaли тaдa Teхнички...

Потписани уговори о стипендирању између студената Машинског факултета у Нишу и компаније Leoni Wiring Systems Southeast Д.О.О. Прокупље

07 март 2018
Потписани уговори о стипендирању између студената Машинског факултета у Нишу и компаније Leoni Wiring Systems Southeast Д.О.О. Прокупље

У уторак, 06. марта 2018. године, у просторијама Start-up центра на Електронском факултету у Нишу, компанија Leoni Wiring Systems Southeast...

Машински факултет у Нишу добио награду "Капетан Миша Анастасијевић"

01 децембар 2017
Машински факултет у Нишу добио награду "Капетан Миша Анастасијевић"

У уторак, 28. новембра 2017. године, у великој сали Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа са седиштем...

CATIA и SIMULIA бесплатне лиценце за студенте

21 новембар 2017

CADCAM групa сe и oвe гoдинe кoд кoмпaниje Dassault Systemes избoрилa зa бeсплaтни CATIA & SIMULIA Abaqus сoфтвeр зa студeнтe у Србиjи, Бoсни...

« »