Катедра за хидроенергетику

Основне информације о катедри

Катедра за Хидроенергетику је основана 1966/67. године, под тадашњим називом Катедра за Хидраулику на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу. Развој нових научних дисциплина, ширење тадашње индустрије и кадровско јачање на факултету су 1988. године довели до прерастања Енергетског смера у три нова профила: хидроенергетски, термоенергетски и профил термотехнике и процесне технике. Након формирања ова три профила катедра мења назив у Катедра за Хидроенергетику, и до данас носи ово име.

Катедра за Хидроенергетику се бави проучавањем проблема из научне области теоријске и примењене механике флуида.  Теоријски проблеми струјања флуида се односе на изучавање: ламинарних и турбулентних струјања, струјања у граничном слоју, магнето-хидродинамичких струјања, хидродинамичке стабилности, струјања у решеткама турбомашина, нестационарних и нестабилних струјања. Ова теоријска основа проширена експерименталним изучавањем проблема струјања резултовала је даљим развојем примењених истраживања ка Катедри која се односе на прорачуне, конструкцију и пројектовање водних турбина, пумпи, вентилатора, компресора, система уљне хидруалике и пнеуматике итд.

Наставници и сарадници Катедре учествују у реализацији наставе у области теоријске и примењене механике флуида:

  • обавезних предмета студијског програма Машинско инжењерство (Физика, Механика флуида) основних академских студија,
  • обавезних предмета студијског програма Инжењерски менаџмент (Техничка физика) основних академских студија,
  • предмета усмерења Енергетика и процесна техника студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија,
  • предмета студијског програма Енергетика и процесна техника мастер академских студија,
  • предмета уже научне области теоријска и примењене механике флуида студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија,

као и осталих предмета из дисциплина енергетике на другим усмерењима и студијским програмима који се реализују на Факултету.

Основни правац научно-истраживачког рада Катедре за Хидроенергетику је изучавање струјања флуида, једно и вишефазних, у елементима, уређајима, машинама и системима, у којима се као главни носилац-медијум, преноса масе, импулса, топлотне и механичке енергије, користи флуид различитих физичких карактеристика. 

Прочитај више...


Историјат катедре

Прва генерација студената Машинског одсека Техничког факултета у Нишу, уписана школске 1960/61. године, слушала је и полагала групу обавезних предмета: Механика флуида, Хидрауличне машине и уређаји, Пумпе и компресори, односно групу изборних предмета: Хидрауличне пумпе и турбине, Хидраулички преносници снаге и Хидрауличка опрема и уређаји, који припадају научно-стручним областима Катедре за Хидроенергетику.

Катедра за Хидроенергетку је основана 1966/67. године, под називом Катедра за Хидраулику на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу.

Школске 1966/67. године напуштена је степенаста настава и уписана прва генерација студената која је наставу слушала по новом наставном плану (петогодишње студије), који уводи благо усмеравање са три изборна предмета на три смера: железнички, производни и конструкцијски. Предмети који су слушани и полагани по овом наставном плану, а припадали су Катедри за Хидренергетику, били су: Механика флуида, Компресори, Хидрауличне машине, Струјне машине и Мерење и контрола (Струјно-техничка мерења).

У тренутку формирања Катедру за Хидроенергетку су чинила два члана, један предавач и један асистент. Одлуком Савета Техничког факултета од 02.02.1971. године и након усвајања новог Статута 1972. године, Машински одсек је прерастао у Машински факултет Универзитета у Нишу са једанаест катедри, од којих је једна Катедра за Хидраулику која је у том тренутку имала три члана: два доцента и једног асистента (др Богдан Ристић, др Зоран Боричић и инг. Божидар Богдановић).

Прочитај више...


Наставници и сарадници

Редовни професори:

  • проф. др Драгица Миленковић

Ванредни професори:

  • проф. др Милош Јовановић

Доценти:

Асистенти:

  • асист. Милош Коцић
  • асист. Јелена Петровић

Наставне лабораторије

  • Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

Шеф катедре

др Драгица Миленковић, редовни професор

home  Кабинет 313

tel   (018) 500 610

mail   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.