Катедра за хидроенергетику

Основне информације о катедри

Катедра за Хидроенергетику је основана 1966/67. године, под тадашњим називом Катедра за Хидраулику на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу.

Развој нових научних дисциплина, ширење тадашње индустрије и кадровско јачање на факултету су 1988. године довели до прерастања Енергетског смера у три нова профила: хидроенергетски, термоенергетски и профил термотехнике и процесне технике.

Након формирања ова три профила катедра мења назив у Катедра за Хидроенергетику, и до данас носи ово име.

Прочитај више...

Историјат катедре

Прва генерација студената Машинског одсека Техничког факултета у Нишу, уписана школске 1960/61. године, слушала је и полагала групу обавезних предмета: Механика флуида, Хидрауличне машине и уређаји, Пумпе и компресори, односно групу изборних предмета: Хидрауличне пумпе и турбине, Хидраулички преносници снаге и Хидрауличка опрема и уређаји, који припадају научно-стручним областима Катедре за хидроенергетику.

Катедра за хидроенергетку је основана 1966/67. године, под називом Катедра за хидраулику на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу.

Прочитај више...


Наставници и сарадници

Ванредни професори:

Доценти:

Асистенти:

 • асист. Вељко Беговић

Наставне лабораторије

Катедра за хидроенергетику у свом саставу има наставнулабораторију под називом: Лабораторија за хидроенергетику и пнеуматику.

Шеф наставне лабораторије je др Живојин Стамнковић, ванр. проф.

Наставна лабораторија је посвећена практичним вежбањима која прате и допуњују садржаје предмета: Механика флуида, Основе турбомашина, Компресори и вентилатори, Струјно техничка мерења, Хидромашинска опрема, Радне карактеристике и регулација турбомашина, Пумпе и пумпна постројења, Хидрауличне машине, ....

У оквиру наставне лабораторије постоји већи број стално постављених експерименталних инсталација чија је намена:

 • Утврђивање физичких својстава флуида применом основних закона хидростатике:
 • Демонстрација и мерење хидростатичког притиска флуида, сила притиска:
 • Мерења натпритиска, потпритиска, утврђивање утицаја на општи распоред притиска у флуиду:
 • Бернулијева једначина и њена примена. Експериментално одређивање фактора трења и локалних отпора појединих хидрауличких елемената:
 • Мерење протока течности запреминском методом, блендом, Вентуријевом цеви и ротаметром:
 • Одређивање коефицијента истицања и контракције код малих отвора. Торичелијева теорема:
 • Струјно техничка мерења флуида у цевима и каналима, мерење: брзине, протока, притиска, коефицијента локалних и линијских отпора, температуре,...
 • Утврђивање радних карактеристика пумпе:
 • Регулација рада пумпе: гушењем цевне мреже и променом броја обртаја:
 • Одређивање протока и притиска ваздуха у пнеуматским инсталацијама:
 • Утврђивање радних карактеристика вентилатора:
 • Утврђивање радних карактеристика Пелтон и Франсис турбине на умањеним моделима.

Поред експерименталних испитивања која прате теоријске садржаје предмета на основним и мастер студијама у оквиру лабораторије се налази и софистициранија опрема која омогућава студентима докторских студија да се баве фундаменталним истраживањима проблема струјања флуида. Овде свакако треба навести: ласер доплер анемометар, високобрзинску камеру, рачунарску радну станицу за извођење захтевних нумеричких симулација, лиценцу за софвтерски пакет ANSYS...

Катедра за Хидроенергетику дуги низ година спаја теоријска и примењена знања из области механике флуида и стално их обогаћује, како кроз наставни рад са студентима свих нивоа студија, тако и кроз сарадњу са привредом.


Шеф катедре

др Јасмина Богдановић Јовановић, ванредни професор

home  Кабинет 225, Л11

tel   (018) 500 632, 500 687

mail   jasmina.bogdanovic.jovanovicОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.