Топлификациони систем

ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ

         Топлификациони систем, као део Машинског факултета Универзитета у Нишу, намењен је за производњу, дистрибуцију и испоруку топлотне енергијe у циљу грејања пословног (средње стручне школе, технички факултети, Студентски Центар, Научно-технолошки парк Ниш) и стамбеног простора (насеље на Булевару Николе Тесле) са грејном површином од близу 100.000m2. У котларници су уграђена два вреловодна котла, инсталисаног капацитета од 16,9 МW, систем за хемијску припрему воде, систем за одржавање притиска, што поред магистралних топловода и складишних резервоара мазута чини основу за производњу топлотне енергије. Систем испоручује топлотну енергију само у зимском периоду, а као носилац топлоте се користи (врела) вода, номиналног режима 130/750C, који се у зависности од спољашњих услова (температуре) мења по кривој регулације (клизања). Као основни енергент користи се природни гас док се као алтернативни енергент користи мазут.

           Изградња топлификационог система је процес континуалног раста и унапређења:

 •  1963. године креће са радом котларница у згради факултета за потребе грејања техничких факултета. У котларници је било четири котла на чврсто гориво произвођача   Топлота Загеб, сваки снаге по 800 kW,
 •  1978. године пуштен је у рад постојећи систем даљинског грејања за потребе грејања техничких факултета, студентског центра (студентског дома, кухиње и ресторана). У   котларници су тада инсталирана два вреловодна   блок     котла са високопритисним горионицима на средње тешко уље са полуаутоматским командама, произвођач Ђуро   Ђаковић,
 •  1982. године на дистрибутивни систем се прикључује Електронски факултет Универзитета у Нишу,
 •  1994. године, тада постојећи котлови су замењени са два нова вреловодна блок котла произвођача Минел котлоградња, сваки снаге по 8,7 MW са нископритисним     горионицима са погоном на средње тешко гориво (мазут)   са полуаутоматском командом. Том приликом су прикључене и техничке школе 15. Мај, 12. Фебруар (данас   спојене у Прву техничку школу „Милутин Миланковић“ ), Неимар и Висока техничка школа Ниш (данас   Академија  техничко-васпитачких струковних студија, одсек Ниш),
 •  2004 . године за потребе грејања стамбеног насеља на Булевару Николе Тесле уграђен је нов вреловодни блок котао произвођача LOOS, снаге 8,2 MW са комбинованим        гориоником (гас и мазут). Тада се и на Минеловом котлу врши замена постојећег горионика новим комбинованим (гас и мазут) гориоником. Такође, урађена је                          модернизација и аутоматска регулација рада читаве котларнице и топлотних подстаница у стамбеном насељу, кao и имплементација система за даљински надзор и              управљање (SCADA). Касније се у ходу врши аутоматизација и повезивање осталих топлотних подстаница на систем за даљински надзор и управљање, као и                        унапређење   система    за даљински надзор и управљање модернизацијом топлотних подстаница и прикључењем нових корисника (2019. године),
 •  2006. године уводи се природни гас као гориво као основни енергент, а мазут прелази у алтернативно гориво,
 •  2009. године на систем се прикључује Електротехничка школа Никола Тесла,
 •  2020. године на систем се прикључује и новоизграђена зграда Научно-технолошког парка Ниш.
 •  2021. године на систем се прикључује и новоизграђена ламела Електронског факултета у Нишу


   У наредном периоду очекује се даљи раст и модернизација топлификационог система прикључењем:

 •  Две стамбене ламеле које се граде за припаднике снага безбедности Републике Србије,
 •  Нови студентски дом код Техничких факултета

Кадровски и стручни потенцијал Топлификационог система чине запослени на Факултету, распоређени на пословима и радним задацима у Топлификационом систему. Организацијом и реализацијом послова везаних за рад Топлификационог система, руководи руководилац Топлификационог система.Руководиоца Топлификационог система, на одређено време у складу са Статутом Факултета, посебном одлуком, на предлог декана Факултета, именује Савет Факултета.

Основна делатност Топлификационог система је производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом индивидуалних потрошача, стамбених, пословних и јавних објеката. Топлификациони систем се бави и изградњом и постављањем топлотних подстаница, термотехничких инсталација у стамбеним зградама и другим објектима.

Послови из делатности Топлификационог система обављају се у погонским и помоћним просторијама на Факултету и на терену.
Систем даљинског надзора и управљања, примењен у Топлификационом систему у два нивоа (у првом нивоу је процес производње и дистрибуције топлотне енегије ка потрошачима, у другом нивоу је процес испоруке топлотне енергије појединачним потрошачима), базиран је на примени савремене и поуздане мерно-регулационе и рачунарске опреме. Концепцијом система је предвиђено да основни начин управљања буде рачунарски, при чему се централизовано, преко операторских станица, управља и надзире целокупан процес. За сервисне функције и функције испитивања и пуштања у рад предвиђена је и могућност ручног-локалног управљања погонима и извршним органима.

Усаглашавајући рад са законском регулативом, обрачун испоручене топлотне енергије се врши њеним централним мерењем у топлотним подстаницама свих појединачних потрошача.

 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

 

ЛИЦЕНЦЕ 

pdfЛиценца за обављање енергетске делатности-производња топлотне енергије

pdfЛиценца за обављање енергетске делатности-дистрибуција топлотне енергије

pdfЛиценца за обављање енергетске делатности-снабдевање топлотном енергијом

 

Уговор о обављању комуналне делатности

pdfУговор о обављању комуналне делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом

 

 Захтев за отплату дуга на рате

Захтев за отплату

 

Правила о раду дистрибутивног система „Топлификациони систем Машинског факултета у Нишу. Објављено у "Службеном листу града Ниша" број 28/2023 од 29.3.2023. године. Ступила на снагу: 6.4.2023.

Правилник о раду

 

Одлука о ценовнику радова по захтевима корисника. Објављена: 14.7.2023. г. Ступила на снагу: 22.8.2023. г. 

Одлука о ценовнику радова 

 

КОНТАКТ

018-500-693   пријава кварова

018-500-674   служба плаћања

 

доц. др Марко Игњатовић, дипл.инг.маш

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.