Сарадња

FPM Trebinje

 

Универзитет у Источном Сарајеву - Факултет за производњу и менаџмент Требиње

 

Факултет за производњу и менаџмент Требињe основан је одлуком Народне Скупштине Републике Српске и, у оквиру Универзитета у Српском Сарајеву, почео је са радом 1995. године, а од септембра 2007. године је организациона јединица интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву. 

Мисија Факултета за производњу и менаџмент у Требињу подразумева највише стандарде у образовању и научно-истраживачком раду са циљем образовања инжењера индустријског инжењерства и менаџмента, као и индустријског инжењерства за енергетику чије би знање било применљиво у областима: производње, менаџмента, енергетике, маркетинга, предузетништва, пројектовања информационих система, пројектовања система квалитета и управљања квалитетом.