Друга година студијског програма Инжењерски менаџмент

Друга година студијског програма Инжењерски менаџмент

Настава у јесењем семестру школске 2023/24. године за све студенте друге, треће и четврте  године основних академских студија почиње 16. октобра 2023. године.

Распоред часова