Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику

Основне информације о катедри

Након увођења петогодишњих студија на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу, давне 1966/67. године, са неколико усмеравајућих изборних предмета, формирана је Катедра за термотехнику, која након више промена назива, од 2006. године носи назив Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику.

Наставно-научне области које се данас изучавају на Катедри за термотехнику, термоенергетику и процесну технику су:

  •             термоенергетика (процеси и постројења за трансформацију примарне топлотне енергије у друге облике енергије, парни котлови, топлотне турбомашине, проучавање и развој алтернативних извора енергије, рационална потрошња енергије и др.);
  •             термотехника (пренос топлоте и масе једно и вишефазних струјања, конструкција термотехничких апарата и уређаја, постројења за климатизацију, вентилацију, грејање, хлађење и др.);
  •             процесна техника (топлотни, дифузиони и хемијски процеси, топлотни и дифузиони апарати, пећи, сушаре и други уређаји процесне индустрије);
  •             заштита животне средине;
  •             енергетски менаџмент.

Наведене наставно-научне дисциплине реализују се у оквиру студијског програма, односно модула-усмерења Енергетика и процесна техника на свим нивоима студија у области машинског инжењерства и модула Енергетски менаџмент у области инжењерског менаџмента. Поменути модули до реакредитације 2019/20. године реализовали су се заједно са Катедром за хидроенергетику.

Прочитај више...


Историјат катедре

Прва генерација студената Машинског одсека Техничког факултета у Нишу, уписана школске 1960/61. године, слушала је и полагала групу обавезних предмета: Термодинамика, Топлотне машине и уређаји (Парни котлови) и Мотори СУС, односно групу изборних предмета: Енергетски и погонски материјали, Процеси и операције хемијске индустрије и Машине и апарати процесне индустрије, који припадају научно-стручним областима Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику.

Школске 1966/67. године напуштена је степенаста настава и уписана прва генерација студената која је наставу слушала по новом наставном плану (петогодишње студије), који уводи благо усмеравање са три изборна предмета на три смера: железнички, производни и конструкцијски. Као обавезан предмет за све смерове уведен је предмет Топлотна постројења, а на конструкцијском смеру слушали су се изборни предмети: Мотори СУС II и Мерење и контрола (Струјно-техничка мерења). Исте године формирана је Катедра за термотехнику на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу, као и две лабораторије: Лабораторија за термотехнику (у оквиру које је формирано одељење за моторе и моторна возила) и Лабораторија за испитивање горива, мазива и воде, које су добиле основне инструменте како за одржавање вежби тако и за истраживања. У тренутку формирања Катедру за термотехнику су чинила четири члана, два предавача: инг. Миодраг Русић - шеф Катедре и инг. Радомир Михајловић и два асистента: инг. Ненад Радојковић и инг. Љубица Ћојбашић.

Након прерастања Машинског одсека Техничког факултета у Машински факултет Универзитета у Нишу, 1971. године, на Катедри за термотехнику је формирана Лабораторија за моторе и моторна возила. Чланови Катедре за термотехнику, 1974. године, били су: инг. Миодраг Русић, ванр. проф., мр Слободан Лаковић, доц., мр Ненад Радојковић, асист., Градимир Илић, асист. припр., Петар Радуловић, асист. припр. и Стеван Смиљанћ, асист. припр.

Статутом Машинског факултета из 1974. године усваја се нова организација катедри тако да Катедра за термотехнику и Катедра за хидраулику прерастају у Катедру за енергетику. Истовремено је усвојен нови наставни план и програм са шест смерова на петогодишњим студијама са по 6-7 усмеравајућих предмета. Један од смерова је Енергетски смер, са следећим предметима из области термотехнике, термоенергетике и процесне технике: Погонски материјали, Термодинамика, Мотори СУС I, Топлотна постројења, Парни котлови, Парне и топлотне турбине, Проветравање и климатизација, Струјно-техничка мерења и Мотори СУС II.

 

Од 1974. до 1988. године није било већих промена у наставном плану енергетског смера.

Прочитај више...


Наставници и сарадници

Редовни професори:

 • проф. др Драгољуб Живковић
 • проф. др Велимир Стефановић
 • проф. др Гордана Стефановић
 • проф. др Мића Вукић
 • проф. др Јелена Јаневски
 • проф. др Дејан Митровић
 • проф. др Мирјана Лаковић-Пауновић

Ванредни професори:

 • проф. др Предраг Живковић

Доценти:

 • доц. др Горан Вучковић
 • доц. др Мирко Стојиљковић
 • доц. др Марко Игњатовић

Асистенти:

 • асист. мр Драган Куштримовић
 • асист. Милица Јовчевски

Наставне лабораторије

 • Лабораторија за термотехнику
 • Лабораторија за погонске материјале
 • Лабораторија за моторе и моторна возила

Шеф катедре

др Мирјана Лаковић Пауновић, редовни професор

home    Кабинет РЦЕЕ

tel   500 607

mail   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.