Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику

Основне информације о катедри

Након увођења петогодишњих студија на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу, давне 1966/67. године, са неколико усмеравајућих изборних предмета, формирана је Катедра за термотехнику, која након више промена назива, од 2006. године носи назив Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику.

Наставно-научне области које се данас изучавају на Катедри за термотехнику, термоенергетику и процесну технику су:

  •             термоенергетика (процеси и постројења за трансформацију примарне топлотне енергије у друге облике енергије, парни котлови, топлотне турбомашине, проучавање и развој алтернативних извора енергије, рационална потрошња енергије и др.);
  •             термотехника (пренос топлоте и масе једно и вишефазних струјања, конструкција термотехничких апарата и уређаја, постројења за климатизацију, вентилацију, грејање, хлађење и др.);
  •             процесна техника (топлотни, дифузиони и хемијски процеси, топлотни и дифузиони апарати, пећи, сушаре и други уређаји процесне индустрије);
  •             заштита животне средине;
  •             енергетски менаџмент.

Наведене наставно-научне дисциплине реализују се у оквиру студијског програма, односно модула-усмерења Енергетика и процесна техника на свим нивоима студија у области машинског инжењерства и модула Енергетски менаџмент у области инжењерског менаџмента. Поменути модули до реакредитације 2019/20. године реализовали су се заједно са Катедром за хидроенергетику.

Прочитај више...


Историјат катедре

Прва генерација студената Машинског одсека Техничког факултета у Нишу, уписана школске 1960/61. године, слушала је и полагала групу обавезних предмета: Термодинамика, Топлотне машине и уређаји (Парни котлови) и Мотори СУС, односно групу изборних предмета: Енергетски и погонски материјали, Процеси и операције хемијске индустрије и Машине и апарати процесне индустрије, који припадају научно-стручним областима Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику.

Школске 1966/67. године напуштена је степенаста настава и уписана прва генерација студената која је наставу слушала по новом наставном плану (петогодишње студије), који уводи благо усмеравање са три изборна предмета на три смера: железнички, производни и конструкцијски. Као обавезан предмет за све смерове уведен је предмет Топлотна постројења, а на конструкцијском смеру слушали су се изборни предмети: Мотори СУС II и Мерење и контрола (Струјно-техничка мерења). Исте године формирана је Катедра за термотехнику на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу, као и две лабораторије: Лабораторија за термотехнику (у оквиру које је формирано одељење за моторе и моторна возила) и Лабораторија за испитивање горива, мазива и воде, које су добиле основне инструменте како за одржавање вежби тако и за истраживања. У тренутку формирања Катедру за термотехнику су чинила четири члана, два предавача: инг. Миодраг Русић - шеф Катедре и инг. Радомир Михајловић и два асистента: инг. Ненад Радојковић и инг. Љубица Ћојбашић.

Након прерастања Машинског одсека Техничког факултета у Машински факултет Универзитета у Нишу, 1971. године, на Катедри за термотехнику је формирана Лабораторија за моторе и моторна возила. Чланови Катедре за термотехнику, 1974. године, били су: инг. Миодраг Русић, ванр. проф., мр Слободан Лаковић, доц., мр Ненад Радојковић, асист., Градимир Илић, асист. припр., Петар Радуловић, асист. припр. и Стеван Смиљанћ, асист. припр.

Статутом Машинског факултета из 1974. године усваја се нова организација катедри тако да Катедра за термотехнику и Катедра за хидраулику прерастају у Катедру за енергетику. Истовремено је усвојен нови наставни план и програм са шест смерова на петогодишњим студијама са по 6-7 усмеравајућих предмета. Један од смерова је Енергетски смер, са следећим предметима из области термотехнике, термоенергетике и процесне технике: Погонски материјали, Термодинамика, Мотори СУС I, Топлотна постројења, Парни котлови, Парне и топлотне турбине, Проветравање и климатизација, Струјно-техничка мерења и Мотори СУС II.

 

Од 1974. до 1988. године није било већих промена у наставном плану енергетског смера.

Прочитај више...


Наставници и сарадници

Редовни професори:

 • проф. др Драгољуб Живковић
 • проф. др Велимир Стефановић
 • проф. др Гордана Стефановић
 • проф. др Мића Вукић
 • проф. др Јелена Јаневски
 • проф. др Дејан Митровић
 • проф. др Мирјана Лаковић-Пауновић

Ванредни професори:

 • проф. др Предраг Живковић

Доценти:

 • доц. др Горан Вучковић
 • доц. др Мирко Стојиљковић
 • доц. др Марко Игњатовић

Асистенти:

 • асист. мр Драган Куштримовић
 • асист. Милица Јовчевски

Наставне лабораторије

 • Лабораторија за термотехнику
 • Лабораторија за погонске материјале
 • Лабораторија за моторе и моторна возила

Шеф катедре

др Мића Вукић, редовни професор

home    Кабинет РЦЕЕ

tel   500 607

mail   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.