Међународни пројектни менаџмент и предузетништво (акред. 2021)

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Међународни пројектни менаџмент 1 Обавезни 6
Методе и технике управљања пројектима 1 Обавезни 6
Програмски пакети за управљање пројектима 1 Обавезни 6
Пословни бонтон 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1 (бира се један предмет)
Међународни маркетинг и брендирање 1 Изборни 6
Пословне стратегије 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2 (бирају се два предмета)
Односи са јавношћу 2 Изборни 7

Управљање људским ресурсима на пројекту

2 Изборни 7
Менаџмент иновацијама и развојем производа 2 Изборни 7
Управљање пројектима и инвестицијама 2 Изборни 7
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6