Инжењерски менаџмент (акред. 2021)

Студијски програм Инжењерски менаџмент мастер академских студија траје 1 годину, односно 2 семестра и вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент реализује се у оквиру 6 модула:

Састављен је из обавезних и изборних предмета, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна академска знања и вештине за стицање академског назива Мастер инжењер менаџмента. У међународним односима ова титула одговара титули Маster of Science (M.Sc.). У Додатку дипломе уз титулу се обавезно додаје и назив модула.

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије.

Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент мастер академских студија је, пре свега , надградњада академских знања и вештина стечених на основним академским студијама, у оквиру изабране уже области. Мастер инжењер менаџмента поседује способност организовања и управљања процесима, односно функцијама предузећа из области материјалне производње, у услужним делатностима трговине, банкарства, осигурања, пројектовања, консултантских услуга.