Научни часописи

Наши истраживачи учествују у издавању више међународних научних часописа.

 

FactaUniversitatis – series Mechanical Engineering

 

 Picture4

 

 

Најзначајнији часопис је часопис FactaUniversitatis– series Mechanical Engineering. Формални издавач је Универзитет у Нишу али су уредници са Машинског факултета у Нишу. Часопис FactaUniversitatis– seriesMechanicalEngineering је најбоље рангирани часопис из Србије у области машинског инжењерства.

Метрика часописа: Impact Factor: 4.622, Journal Citation Reports (Clarivate, 2022): 26/137 (ENGINEERING, MECHANICAL), Journal Citation Reports Quartile: Q1, SCOPUS CiteScore: 6.1  

 

 

 

 

 

Innovative Mechanical Engineering

 

 Picture5

 

 

Innovative Mechanical Engineering је национални часопис отвореног приступа, који издаје Машински факултет Универзитета у Нишу, Република Србија. Висококвалитетни радови са рецензијом објављују се три пута годишње. Радови који извештавају о оригиналним теоријским и/или практичним истраживањима или проширене верзије већ објављених радова са конференције су добродошли. Обим часописа обухвата читав спектар машинског инжењерства. Радови за објављивање се бирају путем рецензирања како би се осигурала оригиналност, релевантност и читљивост. При томе, циљ није само одржавање високог квалитета објављених радова, већ и обезбеђивање благовременог, темељног и уравнотеженог процеса рецензије.