Индустријски менаџмент (акред. 2021)

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Инжењерске методе 1 Обавезни 6
Управљање процесима 1 Обавезни 6
Технолошко и пословно предвиђање 1 Обавезни 6
Lean Six Sigma организација 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1 (бира се један предмет)
Реинжењеринг и бенчмаркинг 1 Изборни 6
Пословне стратегије 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2 (бирају се два предмета)
Менаџмент знања 2 Изборни 7
Менаџмент производа 2 Изборни 7
Менаџмент иновацијама и развојем производа 2 Изборни 7
Управљање пројектима и инвестицијама 2 Изборни 7
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6