Добродошли на Машински факултет Универзитета у Нишу

Машински факултет у Нишу своју историју пише од 1960. године, када је основан као машински одсек Техничког факултета у Нишу, који је 1971. године прерастао у засебан факултет као образовну високошколску установу у саставу Универзитета у Нишу. Град Ниш израста тада у универзитетски центар, који је данас поносан на своју традицију високошколске наставе и  академског живота у њему од преко пола века.

Као једини машински факултет на подручју југоистока Србије, Машински факултет у Нишу преко пет и по деценија успешно остварује своју тројаку мисију коју чине: образовање, научни рад и учешће у развоју и трансформацији друштва. Од самог оснивања, он је преузео улогу једног од покретача образовног, научног, привредног и друштвеног развоја Ниша и региона. Ову своју мисију он и данас носи са још већом одговорношћу, суочен са захтевима свеукупне реформе друштва, европских интеграција, транзиционих процеса и законитости домаћег и светског тржишта рада. У процесу стварања модерног европског образовања у Србији, Машински факултет у Нишу преузима задатак да на актуелна питања пружи академски одговор, као и да обезбеди научну и технолошку подршку развоју ове средине и града чије га место, историја и будућност обавезују.

Машински факултет у Нишу је током 57 година постојања и рада израстао у зрелу, складно развијену академску средину.

Данас на Факултету студира 1369 студената на свим нивоима студија. Наставу на Факултету изводи укупно 98 наставника и сарадника, а запослено је и 45 ваннаставних радника.

Од оснивања до школске 2017/2018. године, на Машинском факултету у Нишу дипломирало је 5815 студената, од којих су 35 страни држављани. Академски назив магистра наука стеклo je 188 постдипломaца, а одбрањено је 149 докторских дисертација. Ове генерације стручњака данас чине афирмисан стручни, наставни и научноистраживачки кадар у Србији, као и широм света. Наши дипломирани студенти представљају овај факултет у земљи и свету и чине његову значајну референцу. Истовремено, њих у професионалном раду представља диплома факултета који су похађали и зато желимо да и они буду поносни на академску заједницу из које су потeкли. 

Наш Факултет успешно је реакредитовао студијске програме у области машинског инжењерства, тако да почев од школске године 2014/15 уписујемо студенте на основне академске студије студијског програма Машинско инжењерство у трајању од четири године, чијим завршетком се стиче стручни назив дипломирани инжењер машинства. Уместо досадашњих мастер академских студија машинског инжењерства у трајању од две године, акредитовано је пет нових мастер академских студијских програма из области машинског инжењерства: Производно-информационе технологије; Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; Мехатроника и управљање; Машинске конструкције, развој и инжењеринг; и Енергетика и процесна техника, чијим завршетком се стиче академски назив мастер инжењер машинства у одговарајућој области. На докторским студијама машинства могу се уписати 25 студената, с тим да се настава може изводити и на енглеском језику.

У школској 2017/2018. години уписана је шеста генерација судената на студијске програме основних и мастер академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент.

Почев од школске 2012/2013. године реализује се заједнички мастер студијски програм у сарадњи са Техничким универзитетом из Берлина, што има за последицу издавање "double degree" (двоструке дипломе) наше две институције, чиме ће се повећати препознатљивост и конкурентност диплома нашег Факултета на тржишту рада. За генерације младих који имају циљ да упишу атрактивне студије и стекну признате факултетске дипломе, ово је довољна препорука да се одлуче за индекс нашег Факултета.

Уверени смо да млади људи све боље препознају да је прави тренутак за упис студија машинства и менаџмента, те да се кроз оживљавање привреде можемо надати бољим условима живота у нашој земљи. Полувековна традиција и остварени резултати нашег Факултета, гарант су да ће млад, амбициозан човек који жели применљиво знање и светски признату диплому овде то и остварити.

У наредном периоду Машински факултет у Нишу поставио је себи циљ да кроз даље усвајање интернационалних стандарда, иновирање процеса рада, трансфер знања, континуирано унапређење квалитета, усавршавање научног подмлатка, мултидисциплинарно повезивање и тежњом ка изврсности - изгради имиџ модерног европског факултета са препознатљивим идентитетом чије ће дипломе бити  све траженије.

Такође, Машински факултет у Нишу је у наредном периоду поставио себи још један изазов и врло крупан задатак: преузимање улоге једног од носиоца опоравка и развоја привреде и друштва овог региона. Поред унапређења образовне и научно-стручне делатности као основних активности, Факултет је спреман да афирмише себе и као институцију предузетничке делатности, решен да преузме део одговорности за излазак овог дела Србије из актуелног стања.