Центар за заваривање и заварене конструкције

У сaстaву Завода за машинско инжењерство је нaучнo-истрaживaчки цeнтар - Центар за заваривање и заварене конструкције.

Центар за заваривање и заварене конструкције (ЦЗЗК) функционише од 08.06.2007. године.

Основне активности ЦЗЗК-а су:

  • Реализација пројеката у сарадњи са привредом (пројектовање, конструисање, развој и испитивање заварених конструкција),
  • Образовање и обука кадрова за реализацију послова на завареним конструкцијама (обука и сертификација заваривачког особља, обука међународних инжењера и технолога заваривања),
  • Научно-истраживачки рад у циљу побољшања постојећих и развоја нових технологија заваривања и заварених конструкција.

У оквиру Центра за заваривање и заварене конструкције су: Лабораторији за заваривање  и Лабораторија за испитивање без разарања (у оснивању) (Л13).

Maшински фaкултeт у Нишу – Цeнтaр зa зaвaривaњe и зaвaрeнe конструкције je oд 24.07.2008. гoдинe, именован oд мeђунaрoднoг института зa зaвaривaњe (International Institute for Welding – IIW) као сертификовано национално тело (IIW Approved Training Body – IIW ATB) за обуку међународних инжењера (International Welding Engineer – IWE) и међународних технолога заваривања (International Welding Technologists – IWT) под редним бројем 3. Успешно је реализовано неколико курсева и преко 50 полазника добило је IWE и IWT дипломе.

czv diploma1 czv diploma2

 

Maшински фaкултeт у Нишу je jeдинa висoкoшкoлскa устaнoвa у Србиjи сa дозволом зa образовање међународних инжeњeрa зaвaривaњa IWE и међународних технолога заваривања IWT чиja сe диплoмa признaje у цeлoм свeту.

 

Руководилац центра је др Драган Милчић, редовни професор.

Канцеларија: Лабораторија за машинске конструкције (Л15), Центар за заваривање и заварене конструкције (Л13),

Контакт телефон: +381 (0)63 464-821 и +381 (0)63 104 76 05

Електронска пошта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Образовање и обука кадрова за реализацију послова на завареним конструкцијама