Научно-истраживачки центри

У оквиру  Завода за машинско инжењерство раде следећи научно-истраживачки центри:

  • Центар за моторе и моторна возила
  • Центар за заваривање и заварене конструкције
  • Центар за логистику
  • Центар за развој и пројектовање машина
  • Центар за примењену математику
  • Центар за нелинеарну динамику и активне конструкције