Катедра за производно-информационе технологије

Основне информације о катедри

Катедра је наставно-научна организациона јединица коју чине наставници и сарадници сродних наставних предмета, а који су изабрани за уже научне области: Производни системи и технологије.

Прочитај више...

Историјат катедре

Катедра за производно-информационе технологије основана је 1966. године као Катедра за машинску обраду и машине алатке, а њен први шеф је био проф. др Предраг Поповић. Још на почетку рада афирмисала се у кругу одговарајућих катедри на Машинским факултетима у тадашњој Југославији као научно - истраживачка јединица која се претежно бави проблемима теорије и технологије обраде материјала деформисањем. Катедра је временом у већој мери проширила своју научну и истраживачку делатност, тако да данас покрива целу област производног машинства, али и области без којих се данас производња не може замислити - информационо-комуникационе технологи је и индустријски менаџмент.

Прочитај више...

Наставници и сарадници

Редовни професори: 

Ванредни професори:

Доценти:

  • доц. др Душан Петковић
  • доц. др Милош Мадић

Асистент:

  • асист. Јован Аранђеловић
  • асист. Рајко Турудија

Наставне лабораторије

Пoд ингeрeнциjoм Кaтeдрe зa прoизвoднo-инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje и мeнaџмeнт дaнaс су слeдeћe лaбoрaтoриje:

• Лaбoрaтoриja зa мaшинe aлaткe и мaшинску oбрaду;

• Лaбoрaтoриja зa мaшинскe мaтeриjaлe;

• Лaбoрaтoриja зa aутoмaтизaциjу;

• Лабораторија за интелигентне производне системе (ЛИПС);

• ЦИM-TTЦ лaбoрaтoриja;

• Лaбoрaтoриja зa инжењерску мeтрoлoгиjу.

 

Шеф катедре

др Саша С. Ранђеловић , редовни професор

 

home

    Лабораторија ЦИМ ТТЦ

tel    500 702

       

mail    Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">