Наставници и сарадници

На остваривању мисије и визије Машинског факултета данас ради преко 100 наставника и сарадника ангажованих на свим студијским програмима.

Сви наставници и сарадници са пуним радним временом чине Научно-наставно веће факултета. 

Наставници и сарадници сродних наставних предмета организовани су у оквиру једне од девет катедри Машинског факултета.

 

 • Књига наставника

  Титула Презиме, средње слово, име Звање Област за коју је биран
         
  др Благојевић Д. Братислав редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Вукић В. Мића редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Ђорђевић Б. Драгољуб редовни професор Социологија
  др Живковић С. Драгољуб редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Илић С. Градимир редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Јаношевић Б. Драгослав редовни професор Транспортна техника и логистика
  др Јовановић Љ. Миомир редовни професор Транспортна техника и логистика
  др Козић С. Предраг редовни професор Теоријска и примењена механика
  др Лазаревић Б. Драгољуб редовни професор Производни системи и технологије
  др Манић Т. Миодраг редовни професор Производни системи и технологије
  др Миленковић Р. Драгица редовни професор Теоријска и примењена механика флуида
  др Милосављевић М. Пеђа редовни професор Индустријски менаџмент
  др Милчић С. Драган редовни професор Машинске конструкције
  др Митровић С. Меланија редовни професор Математика и информатика
  др Мицић Д. Аца редовни професор Мехатроника
  др Никодијевић Д. Драгиша редовни професор Теоријска и примењена механика флуида
  др Николић Д. Властимир редовни професор Аутоматско управљање и роботика
  др Павловић Г. Ратко редовни професор Теоријска и примењена механика
  др Павловић Д. Ненад редовни професор Мехатроника
  др Павловић Т. Ненад редовни професор Мехатроника
  др Петковић Д. Љиљана редовни професор Математика и информатика
  др Петровић Б. Томислав редовни професор Мехатроника
  др Радовановић Р. Мирослав редовни професор Производни системи и технологије
  др Рајковић М. Предраг редовни професор Математика и информатика
  др Стаменковић С. Душан редовни професор Саобраћајно машинство
  др Стефановић П. Велимир редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Стојановић В. Бранислав редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Стојиљковић М. Младен редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Темељковски И. Драган редовни професор Производни системи и технологије
  др Трајановић Д. Мирослав редовни професор Производни системи и технологије
  др Ћојбашић М. Жарко редовни професор Аутоматско управљање и роботика
         
  др Анђелковић Р. Бобан ванредни професор Машинске конструкције
  др Живковић Н. Драган ванредни професор Математика и информатика
  др Јаневски Б. Горан ванредни професор Теоријска и примењена механика
  др Јаневски Н. Јелена ванредни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Јанковић Љ. Предраг ванредни професор Производни системи и технологије
  др Јовановић Б. Драган ванредни професор Теоријска и примењена механика
  др Јовановић М. Милош ванредни професор Теоријска и примењена механика флуида
  др Лаковић-Пауновић С. Мирјана ванредни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Манојловић Ж. Јелена ванредни професор Мехатроника
  др Мијајловић М. Мирослав ванредни професор Машинске конструкције
  др Милованчевић Д. Милош ванредни професор Машинске конструкције
  др Милошевић С. Милош ванредни професор Мехатроника
  др Митровић М. Дејан ванредни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Раденковић М. Горан ванредни професор Производни системи и технологије
  др Радовић М. Љиљана ванредни професор Математика и информатика
  др Ранђеловић С. Саша ванредни професор Производни системи и технологије
  др Стефановић М. Гордана ванредни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Стефановић-Мариновић Д. Јелена ванредни професор Машинске конструкције
         
  др Банић С. Милан доцент Машинске конструкције
  др Богдановић-Јовановић Б. Јасмина доцент Теоријска и примењена механика флуида
  др Благојевић А. Владислав доцент Производни системи и технологије
  др Витковић M. Никола доцент Производни системи и технологије
  др Вучковић Д. Горан доцент Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Живковић М. Предраг доцент Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Здравковић М. Милан доцент Производни системи и технологије
  др Коруновић Д. Никола доцент Производни системи и технологије
  др Милановић М. Саша доцент Теоријска и примењена механика флуида
  др Миловановић Р. Јелена доцент Производни системи и технологије
  др Милтеновић Александар доцент  
  др Мишић Т. Драган доцент Производни системи и технологије
  др Николић Д. Бобан доцент Саобраћајно машинство
  др Павловић Р. Иван доцент Теоријска и примењена механика
  др Петровић С. Горан доцент Транспортна техника и логистика
  др Симоновић Д. Јулијана доцент Теоријска и примењена механика
  др Симоновић Б. Милош доцент Аутоматско управљање и роботика
  др Спасић Т. Живан доцент Теоријска и примењена механика флуида
  др Стаменковић М. Живојин доцент Теоријска и примењена механика флуида
  др Стојановић С. Владимир доцент Теоријска и примењена механика
  др Стојковић С. Милош доцент Производни системи и технологије
   др Стојиљковић М. Мирко  доцент  Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Ћирић T. Иван доцент Аутоматско управљање и роботика
         
    Тасић Б. Милош наст. енглеског Енглески језик
    Петровић Владан наст. вешт. Физичко васпитање и спорт

 • Књига сарадника

  Титула Презиме, средње слово, име Звање Област за коју је биран
         
  др Ракић С. Драган асистент Математика и информатика
  др Трифуновић B. Милан асистент Производни системи и технологије
  мр Живковић-Андрејев Р. Јасмина асистент Техничка физика
  мр Јовановић В. Слободан асистент Мехатроника
  мр Куштримовић Д. Драган асистент Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  мр Марковић Д. Саша асистент Транспортна техника и логистика
    Ђорђевић Р. Биљана асистент Мехатроника
    Игњатовић Г. Марко асистент Термотехника, термоенергетика и процесна техника
    Јовановић Весна асистент  
    Јовановић С. Драган асистент Мехатроника
    Карличић З. Данило асистент Теоријска и примењена механика
    Коцић М. Милош асистент Теоријска и примењена механика флуида
    Марковић С. Данијел асистент Транспортна техника и логистика
    Милић Ђ. Предраг асистент Транспортна техника и логистика
    Милојевић П. Андрија асистент  
    Милчић Д. Миодраг асистент Машинске конструкције
    Петровић  Д. Јелена асистент Теоријска и примењена механика флуида
    Петковић Љ. Душан асистент Производни системи и технологије
    Петровић С. Никола асистент Саобраћајно машинство
    Милица Јовић асистент  Термотехника, термоенергетика и процесна техника
         
    Ђуровић М. Богдан асистент приправник Социологија

 • Наставници ангажовани у предходном периоду

  Титула Презиме, средње слово, име Звање Област за коју је биран
         
  др Хедрих Катица редовни професор у пензији