Наставници и сарадници

На остваривању мисије и визије Машинског факултета данас ради преко 100 наставника и сарадника ангажованих на свим студијским програмима.

Сви наставници и сарадници са пуним радним временом чине Научно-наставно веће факултета. 

Наставници и сарадници сродних наставних предмета организовани су у оквиру једне од девет катедри Машинског факултета.

 

 • Књига наставника

  др

  Титула Презиме, средње слово, име Звање Област за коју је биран
         
  др Анђелковић Р. Бобан редовни професор Машинске конструкције
  др Вукић В. Мића редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Живковић С. Драгољуб редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Јаневски Б. Горан редовни професор Теоријска и примењена механика
  др Јаневски Н. Јелена редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Јанковић Љ. Предраг редовни професор Производни системи и технологије
  др Лаковић-Пауновић С. Мирјана редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Манић Т. Миодраг редовни професор Производни системи и технологије
  др Милосављевић М. Пеђа редовни професор Индустријски менаџмент
  др Милчић С. Драган редовни професор Машинске конструкције
  др Милошевић С. Милош редовни професор Мехатроника
  др Митровић С. Меланија редовни професор Математика и информатика
  др Митровић М. Дејан редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Николић Д. Властимир редовни професор Аутоматско управљање и роботика
  др Павловић Т. Ненад редовни професор Мехатроника
  др Рајковић М. Предраг редовни професор Математика и информатика
  др Радовић М. Љиљана редовни професор Математика и информатика
  др Ранђеловић С. Саша редовни професор Производни системи и технологије
  др Стефановић М. Гордана редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Стефановић-Мариновић Д. Јелена редовни професор Машинске конструкције
  др Стаменковић С. Душан редовни професор Саобраћајно машинство
  др Стефановић П. Велимир редовни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Ћојбашић М. Жарко редовни професор Аутоматско управљање и роботика
  др Стојковић С. Милош редовни професор Производни системи и технологије
  др Банић С. Милан ванредни професор

  Машинске конструкције

  др Богдановић-Јовановић Б. Јасмина ванредни професор Теоријска и примењена механика флуида
  др Благојевић А. Владислав ванредни професор Производни системи и технологије
  др Живковић М. Предраг ванредни професор Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Јовановић Б. Драган ванредни професор Теоријска и примењена механика
  др Јовановић М. Милош ванредни професор Теоријска и примењена механика флуида
  др Коруновић Д. Никола ванредни професор Производни системи и технологије
  др Манојловић Ж. Јелена ванредни професор Мехатроника
  др Мијајловић М. Мирослав ванредни професор Машинске конструкције
  др Милановић М. Саша ванредни професор Теоријска и примењена механика флуида
  др Милованчевић Д. Милош ванредни професор Машинске конструкције
  др Милтеновић Александар ванредни професор  Машинске конструкције
  др Петровић С. Горан ванредни професор Транспортна техника и логистика
  др Стаменковић М. Живојин ванредни професор

  Теоријска и примењена механика флуида

  др Лазаревић Анђела ванредни професор

  Индустријски менаџмент

  др Стојковић Јелена ванредни професор Производни системи и технологије
         
  др Витковић M. Никола доцент Производни системи и технологије
  др Вучковић Д. Горан доцент Термотехника, термоенергетика и процесна техника
   др Игњатовић Г. Марко доцент Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Јовановић Весна доцент Транспортна техника и логистика
   др Коцић М. Милош доцент Теоријска и примењена механика флуида
  др Здравковић М. Милан доцент Производни системи и технологије
  др Марковић С. Данијел доцент Транспортна техника и логистика
  др Милић Ђ. Предраг доцент Транспортна техника и логистика
   др Милчић Д. Миодраг доцент Машинске конструкције
  др Мишић Т. Драган доцент Производни системи и технологије
  др Николић Д. Бобан доцент Мотори СУС и моторна возила
   др Петковић Љ. Душан доцент Производни системи и технологије
   др Петровић  Д. Јелена доцент Теоријска и примењена механика флуида
  др Петровић С. Никола доцент Саобраћајно машинство
  др Павловић Р. Иван доцент Теоријска и примењена механика
  др Ракић С. Драган доцент Математика и информатика
  др Симоновић Д. Јулијана доцент Теоријска и примењена механика
  др Симоновић Б. Милош доцент Аутоматско управљање и роботика
  др Спасић Т. Живан доцент Теоријска и примењена механика флуида
  др Стојановић С. Владимир доцент Теоријска и примењена механика
         
         
  др Стојиљковић М. Мирко доцент  Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Тасић Б. Милош доцент Енглески језик
  др Трифуновић B. Милан доцент Производни системи и технологије
  др Ракић С. Драган доцент Математика и информатика
  др Ћирић T. Иван доцент Аутоматско управљање и роботика
         
    Петровић Владан наст. вешт. Физичко васпитање и спорт
         

 • Књига сарадника

  Деспенић Никола асистент Теоријска и примењена механика
  мр Живковић-Андрејев Р. Јасмина асистент Техничка физика
  мр Куштримовић Д. Драган асистент Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  Милић Дуња асистент Теоријска и примењена механика
    Ђорђевић Р. Биљана асистент Мехатроника
    Јовановић С. Драган асистент Мехатроника
    Павловић Јован асистент Транспортна техника и логистика
    Томић Миша асистент Мехатроника
    Милица Јовић асистент  Термотехника, термоенергетика и процесна техника
         

   

 • Наставници ангажовани у предходном периоду

  Титула Презиме, средње слово, име Звање Област за коју је биран
         
  др Хедрих Катица редовни професор у пензији
  др Благојевић Д. Братислав редовни професор у пензији Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Ђорђевић Б. Драгољуб редовни професор у пензији Социологија
  др Илић С. Градимир редовни професор у пензији Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Живковић Н. Драган ванредни професор у пензији Математика и информатика
  др Јаношевић Б. Драгослав редовни професор у пензији Транспортна техника и логистика
  др Јовановић Љ. Миомир редовни професор у пензији Транспортна техника и логистика
  др Козић С. Предраг редовни професор у пензији Теоријска и примењена механика
  др Лазаревић Б. Драгољуб редовни професор у пензији Производни системи и технологије
  др Миленковић Р. Драгица редовни професор у пензији Теоријска и примењена механика флуида
  др Мицић Д. Аца редовни професор у пензији Мехатроника
  др Никодијевић Д. Драгиша редовни професор у пензији Теоријска и примењена механика флуида
  др Павловић Г. Ратко редовни професор у пензији Теоријска и примењена механика
  др Павловић Д. Ненад редовни професор у пензији Мехатроника
  др Петковић Д. Љиљана редовни професор у пензији Математика и информатика
  др Петровић Б. Томислав редовни професор у пензији Мехатроника
  др Раденковић М. Горан ванредни професор у пензији Производни системи и технологије
  др Радовановић Р. Мирослав редовни професор у пензији Производни системи и технологије
  др Стојановић В. Бранислав редовни професор у пензији Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Стојиљковић М. Младен редовни професор у пензији Термотехника, термоенергетика и процесна техника
  др Темељковски И. Драган редовни професор у пензији Производни системи и технологије
  др Трајановић Д. Мирослав редовни професор у пензији Производни системи и технологије